BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Odrobina Anna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Globalizacja działalności badawczo-rozwojowej a kraje rozwijające się
Globalization of R&D and Developing Countries
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 61-73, tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Globalizacja, Badania i rozwój (B+R), Polityka badawczo-rozwojowa, Kraje rozwijające się
Globalization, Research & Development (R+D), R&D policy, Developing countries
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto problem globalizacji R&D z uwzględnieniem czynników, które kształtują to zjawisko. Korporacje transnarodowe odgrywają istotną rolę w globalnych R&D, a przy tym coraz częściej wybierają kraje rozwijające się jako miejsce lokalizacji swojej działalności R&D. W artykule skoncentrowano się na identyfikacji efektów wynikających z offshoringu R&D do krajów rozwijających się, rozważając kwestię czynników determinujących przyciągnięcie filii badawczo-rozwojowych. (abstrakt oryginalny)

The paper examines the globalization of the R&D, including the factors which have impact on this phenomenon. Transnational corporations account for a major part of global R&D and they are selecting some developing countries as locations for R&D activities. This article identifies the effects of the R&D offshoring for developing countries and discusses the determinants attracting FDI in research and development. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Contractor F. J. i in. (red.), Global Outsourcing and Offshoring: An Integrated Approach to Theory and Corporate Strategy, Cambridge University Press, New York 2011.
 2. Farrell D. (red.), Offshoring. Understanding the Emerging Global Labor Market, McKinsey & Company, Boston 2006.
 3. Gorczyńska A., Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzrostu wartości rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2008.
 4. Kehal H. S., Singh V. P., Outsourcing and Offshoring In the 21st Century: a socio-economic perspective, Idea Group Publishing, Hershey London-Melbourne-Singapor 2006.
 5. Morcos J. L., International subcontracting versus delocalisation?, UNIDO, Vienna 2003.
 6. OCDE, Les delocalisations et l'emploi. Tendances et impacts, OCDE, Paris 2007.
 7. OECD, Measuring Globalisation, OECD, Paris 2005.
 8. OECD, Perspectives on global development 2010: shifting wealth, OECD, Paris 2010.
 9. Pakulska T., Poniatowska-Jaksch M., Korporacje transnarodowe a globalne pozyskiwanie zasobów, SGH w Warszawie, Warszawa 2009.
 10. Piórko K., "Władza" korporacji transnarodowych w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2008.
 11. UNCTAD, Foreign direct investment, the transfer and diffusion of technology, and sustainable development, UNCTAD, Geneva 2011.
 12. UNCTAD, Globalization of R&D and developing countries, United Nations, New York and Geneva 2005.
 13. UNCTAD, Survey on the internationalization of R&D, United Nations, New York and Geneva 2005.
 14. UNCTAD, The impact of FDI on development: globalization of R&D by transnational corporations and implications for developing countries, UNCTAD, Geneva 2005.
 15. UNCTAD, World investment prospects survey 2009-2011, United Nations, New York and Geneva 2009.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu