BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piecuch Jakub (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Title
The Evolution of the Socio-Economic System of Southern Europe During the European Union Membership of Greece, Portugal and Spain
Ewolucja modelu społeczno-ekonomicznego Europy południowej w okresie członkostwa Grecji, Portugalii i Hiszpanii w Unii Europejskiej
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2013, R. 12, nr 3, s. 73-82, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
System gospodarczy, Zatrudnienie, System społeczno-ekonomiczny
Economic system, Employment, Social economic system
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Europa Południowa
South Europe
Abstract
Mijające trzy dekady, które zapoczątkowała akcesja Grecji, Hiszpanii i Portugalii do Unii Europejskiej, a kończy największy od dziesięcioleci globalny kryzysu, przyniosły istotne zmiany w systemie społecznym Europy Południowej. Jego dzisiejszy kształt wynika bezpośrednio z przemian gospodarczych, społecznych, ale także politycznych, które dokonały się na tym obszarze w drugiej połowie XX wieku. Zdeterminowały je przełomowe wydarzenia, które na nowo formowały rolę nowoczesnego państwa i jego instytucji, społeczną solidarność, oraz zależności zachodzące w gospodarce wolnorynkowej. Celem pracy jest przedstawienie wpływu zmian związanych z procesem integracji i członkostwa Grecji, Hiszpanii i Portugalii w UE, na ewolucję wyjątkowego w skali Europy systemu społeczno-ekonomicznego, funkcjonującego na tym obszarze. (abstrakt oryginalny)

The three decades, which started with the accession of Greece, Spain and Portugal to the European Union and are ending with the global financial crisis we have experienced during last few years, have brought about significant changes in the welfare system of Southern Europe. Its present form is a direct result of economic, social, as well as political changes which occurred there in the second half of the 20th century. They were determined by crucial events which re-defined the role of a modern state and its institutions, social solidarity and dependencies occurring in free market economy. This article aims to present the influence of changes related to the process of European Union integration and the membership of Greece, Spain and Portugal on the evolution of the socio-economic system functioning there, which is unique in Europe.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bryant R., Garganas N., Tavlas G. (Eds), 2001. Greece's Economic Performance and Prospects. Bank of Greece and The Brookings Institution, Athens - Washington DC, 464-465.
 2. Castles F.G, 2003. The World Turned Upside Down: Below Replacement Fertility, Changing Preferences and Family-Friendly Public Policy in 21 OECD Countries. Journal of European Social Policy 13 (3), 217.
 3. De Henau J., Meulders D., O'Dorchai S., Perivier H., 2004. The relative generosity of the EU-15 member states' child policies (in:) The Rationale of Motherhood Choice: Influences of Employment Conditions and of Public Policies. Final raport, 43-68.
 4. Ferrera M, 1996. The "Southern Model" of Welfare in Social Europe. Journal of European Social Policy 6(1), 25-26.
 5. Gal J., 2010. Is there an extended family of Mediterranean welfare states? Journal of European Social Policy 20 (4), 290-293.
 6. Karamessini M., 2007. The Southern European social model: Changes and continuities in recent decades. International Institute for Labour Studies, Geneva, 5.
 7. Katsios S., 2006. The Shadow Economy and Corruption in Greece. South-Eastern Europe Journal of Economics 1, 71-72.
 8. Kluve J., 2006. The Efectiveness of European Active Labor Market Policy. RWI Essen and IZA Bonn, February 23, 2-5.
 9. Matsaganis M, Ferrera M., Capucha L., Moreno L., 2003. Mending Nets in South: Anti-poverty Policies in Greece, Italy, Portugal and Spain. Social Policy and Administration 37 (6), 642.
 10. Naldini M., 2003. The Family in the Mediterranean Welfare States. Frank Cass Publishers, London, 146-147.
 11. Piecuch J., 2010. Ewolucja rynku pracy w Portugalii w latach 1986-2006 - wnioski dla Polski (in:) B. Balcerzak-Paradowska, A. Rączaszek (Eds). Międzynarodowa polityka społeczna - aspekty porównawcze. Wyd. AE w Katowicach, Warszawa - Katowice, 282-292.
 12. OECD, Employment Outlook 2001, Paris, June 2001, 135.
 13. Ray J.C., 1997. The Role of Demographic and Economic Characteristics of Twelve Member States of the European Union in the Diversity of State Support for Families. Journal of European Social Policy 7(1), 5-16.
 14. Rhodes M., 1997. Southern European Welfare States: Identity, Problems and Prospects for Reform (in:) M. Rhodes (Ed.). Southern European Welfare States. Between Crisis and Reform. Frank Class & CO. Ltd., London, 9-10.
 15. Schneider F., Enste D., 2000. Shadow Economies: Size, Causes, and Consequences. Journal of Economic Literature 38, 80.
 16. Trifiletti R., 1997. Southern European Welfare Regimes and the Worsening Position of Women. Journal of European Social Policy 9 (1), 54.
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu