BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dolata Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Pozycja konkurencyjna obszarów wiejskich powiatów woj. wielkopolskiego pod względem ich wyposażenia w infrastrukturę gospodarczą
Competitive Standing of Rural Areas in the Wielkopolskie Voivodeship Districts with Respect to their Endowment with the Economic Infrastructure
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 7-16, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Infrastruktura, Obszary wiejskie, Konkurencyjność
Infrastructure, Rural areas, Competitiveness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Infrastruktura jest jednym z podstawowych czynników wpływających na konkurencyjność jednostek terytorialnych. W pracy przedstawiono stan i zróżnicowanie wyposażenia obszarów wiejskich województwa wielkopolskiego w kluczowe elementy infrastruktury gospodarczej w przekroju powiatów oraz wskazano ich pozycję konkurencyjną z punktu widzenia poziomu wyposażenia infrastrukturalnego. Grupę powiatów najbardziej konkurencyjnych pod względem poziomu rozwoju infrastruktury gospodarczej utworzyły cztery powiaty (poznański, jarociński, średzki i gnieźnieński), zaś w skład grupy jednostek o niskiej i bardzo niskiej sile konkurencyjnej weszło jedenaście powiatów, czyli 35% z ogólnej ich liczby. (abstrakt oryginalny)

Infrastructure is one of basic factors influencing the competitiveness of a territorial unit. The state and disparity of development of rural areas in Wielkopolskie voivodship with reference to the key elements of economic infrastructure and the competitive position of districts from the perspective of their infrastructural equipment is indicated. A group of districts most competitive because of the level of their infrastructural development has been distinguished, composed of four districts (poznański, jarocinski, średzki and gnieźnienski). Eleven districts (or 35% of their total number) have been classified as a group of low and very low competitiveness with this respect. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bank Danych Lokalnych. [2012]. GUS. Warszawa.
  2. Bruska A. [2007]: Wizerunek jako przejaw i narzędzie kształtowania konkurencyjności regionu. [W:] Polityka regionalna w okresie transformacji - cele, doświadczenia, perspektywy. S. Kauf (red.). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole, ss. 243-244.
  3. Dolata M., Łuczka-Bakuła W. [2005]: Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski. Wydawnictwo AR w Poznaniu, Poznań.
  4. Rogalska J., Stachowicz M. [2008]: Infrastruktura komunalna jako czynnik rozwoju lokalnego na przykładzie regionu świętokrzyskiego. [W:] Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 501, seria Ekonomiczne Problemy Usług nr 22.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu