BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Umiński Paweł
Title
Procesy zachodzące w grupie największych korporacji amerykańskich w latach 1955-2011
Processes Occurring in the Group of the Largest American Corporations in Years 1955-2011
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 89-104, tab., wykr., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Procesy gospodarcze, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Korporacje, Wartość aktywów
Economic process, Enterprise management, Corporation, Asset value
Note
streszcz., summ.
Country
Stany Zjednoczone Ameryki
United States of America (USA)
Abstract
Artykuł przedstawia procesy integracji i dezintegracji w gospodarce przez pryzmat listy 100 największych korporacji amerykańskich w latach 1955-2011. Badania oparte są na różnych statystykach i wskaźnikach, m.in. współczynniku Giniego zróżnicowania rozkładu wartości aktywów korporacji, współczynnikach koncentracji, współczynniku korelacji pomiędzy pozycjami zajmowanymi w różnych latach oraz na statystykach wyjść i wejść na listę. Przeprowadzone badania pozwalają na sformułowanie wniosków o względnie stabilnej sytuacji na liście do roku 1995 oraz o konieczności zastosowania innego podejścia wobec okresu 1995-2011. (abstrakt oryginalny)

The article presents the processes of integration and disintegration in the economy due to the list of 100 largest U.S. corporations in years 1955-2011. The analyses are based on various statistics and indicators, including the Gini coefficient of distribution variation of corporate assets, concentration ratios, coefficient of correlation between the positions occupied in different years and the statistics of entrants and exits on the list. The studies allow to draw conclusions about a relatively stable situation in a list to the year of 1995 and the necessity of a different approach to the period of 1995-2011. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adelman M. A., The Measurement of Industrial Concentration, "The Review of Economics and Statistics", t. 33, nr 4 (listopad, 1951), s. 269-296.
  2. Collins N. R., Preston, L. E., The Size Structure of the Largest Industrial Firms, 1909-1958, "The American Economic Review", t. 51, nr 5 (grudzień 1961), s. 986-1011.
  3. Fortune 500, http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune500_archive/full/1955/ (stan na 20.09.2011).
  4. Kaplan A. D. H., Big Enterprise In a Competitive System, Brookings Institution, Washington 1954.
  5. Kozak S., Konsolidacja sektora bankowego w USA, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2005.
  6. Kozłowski S.G., Ameryka współczesna: pejzaż polityczny i społeczno-gospodarczy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.
  7. Mermelstein D., Large Industrial Corporations and Asset Shares, "The American Economic Review", t. 59, nr 4, cz. 1 (wrzesień 1969), s. 531-541.
  8. Statistical Abstract of United States, http://www.census.gov/prod/www/abs/statab.html (stan na 20.09.2011).
  9. Stonebraker, R. J., Turnover and Mobility among the 100 Largest Firms: An Update, "The American Economic Review", t. 69, nr 5 (grudzień 1979), s. 968-973.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu