BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Salejko-Szyszczak Iwona
Title
Metody rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie a integracja pracownicza
Methods of Resolving Conflict in an Enterprise and Employees Integration
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 135-149, bibliogr. 22 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Rozwiązywanie konfliktów, Metody rozwiązywania konfliktów, Konflikty w przedsiębiorstwie
Solving conflicts, Conflicts solving methods, Conflicts in organisation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie związku między metodą rozwiązywania konfliktów w przedsiębiorstwie i integracją pracowniczą. Dobór metody rozwiązywania konfliktów wywiera istotny wpływ na proces integracji pracowniczej. Wybierając tradycyjne metody ich rozwiązywania trzeba liczyć się z tym, że następstwem będzie dezintegracja załogi, bowiem zakłada się w nich, iż konsekwencją sporu jest zysk jednej ze stron kosztem drugiej strony. W większości przypadków nowoczesne metody kierowania konfliktem wskazują, że nie muszą one przynosić strat jednej ze stron. Dobrze kierowany konflikt wywoła poczucie zbieżności celów działania, pozwoli osiągnąć korzyści wszystkim zainteresowanym stronom, co pobudzi proces integracji pracowniczej. (abstrakt oryginalny)

This article aims to show the relationship between the method of resolving conflicts in the company and employees integration. Selection methods of conflict resolution has a significant impact on employee integration process. Choosing traditional methods of conflict resolution must reckon with the fact that their consequence is the disintegration of the staff, because they assumed that the consequence of the dispute is the profit of one party over another party. In most cases, modern methods of conflict management suggests that conflicts do not have to bear the losses of one party. A well-managed conflict will trigger a sense of convergence of action and will allow all parties involved to achieve benefits, which will stimulate the integration of employees. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balawajder K., Komunikacja. Konflikty. Negocjacje w organizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998.
 2. Bańka W., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1998.
 3. Bieniok H. i zespół, Metody sprawnego zarządzania, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 1997.
 4. Buchanan D., Huczyński A., Organizational behaviour, Wydawnictwo Prentice Hall, Glasgow 1997.
 5. Fisher D., Communication in organizations, Wydawnictwo West Publishing Company, Minneapolis-St. Paul 1993.
 6. Gliński B., Kuc B. R. (red.), Podstawy zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 7. Gordon J. R., Organizational behavior. A diagnostic approach, Wydawnictwo Prentice Hall, New Jersey 1999.
 8. Grzesiuk L. i in., Umiejętności menedżera. Psychologia stosowana dla menedżerów, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa 2001.
 9. Haber L. H., Management. Zarys zarządzania małą firmą, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1993.
 10. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 1997.
 11. Kuc B. R., Zarządzanie doskonałe, Wydawnictwo "Oskar-Master of Biznes", Warszawa 1999.
 12. Linczowski Cz., Organizacja, zarządzanie i elementy marketingu, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 1999.
 13. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza "Antykwa", Kraków 1998.
 14. Robbins S. P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1998.
 15. Rummel-Syska Z., Konflikty organizacyjne. Ujęcie mikrospołeczne, PWN, Warszawa 1990.
 16. Stachak S., świtłyk M., Teoria zarządzania przedsiębiorstwami rolniczymi, Wydawnictwo "Książka i Wiedza", Warszawa 1995.
 17. Stoner J. A. F. i in., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1997.
 18. Stoner J. A. F., Wankel Ch., Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
 19. Szczupaczyński J., Anatomia zarządzania organizacją, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Menedżerów, Warszawa 1998.
 20. Webber R. A., Zasady zarządzania organizacjami, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1990.
 21. Zbiegień-Maciąg L. i in., Zarządzanie personelem w firmie, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1996.
 22. Zbiegień-Maciąg L., Pawnik W., Zarządzanie organizacją, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 1995.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu