BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Klimkiewicz Katarzyna
Title
Odpowiedzialne przedsiębiorstwo w odpowiedzialnym otoczeniu
Responsible Company in Responsible Surrounding
Source
Ekonomia i Prawo, 2012, t. 11, nr 4, s. 199-213, tab., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Procesy integracyjne i dezintegracyjne we współczesnej gospodarce. Cz. 5, Integracja i dezintegracja w sektorze realnym
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Zachowania konsumenta, Postawy pracowników
Corporate Social Responsibility (CSR), Enterprise responsibility, Consumer behaviour, Employee conducts
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw bazuje na przekonaniu o zgodności interesów społecznych z biznesowymi. Powstaje jednak pytanie, czy odpowiedzialne organizacje mogą funkcjonować w środowisku, w którym odpowiedzialność nie stanowi wartości? Niniejszy artykuł koncentruje się na relacjach przedsiębiorstwa z wybranymi grupami interesariuszy: pracownikami oraz indywidualnymi odbiorcami. Omawia się wpływ zachowań konsumentów - ich oczekiwań i wyborów - na działania przedsiębiorstw oraz kwestie dotyczące postaw i odpowiedzialności pracowników względem organizacji. (abstrakt oryginalny)

The concept of the Corporate Social Responsibility includes long-time view and it is based on the belief that the social and economic interest could be combined. However, the question is, how should the socially-responsible company behave in the situation where the occasional external expectations it is supposed to meet do not harmonize with the long term goals of the company? One can also ask if a responsible company could have a chance to exist in a irresponsible surrounding? This article contains some reflection on the character of a company environment and its influence on the corporate responsibility. In particular, it discusses the role and influence of the expectations and behaviors of the consumers and the employees on the corporate social responsibility. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie Najlepsi Pracodawcy, Hewitt Associates, 2008, raport dostępny na stronie: http://www.najlepsipracodawcy.pl (data pobrania: 10.02.2009).
 2. Basu K., Palazzo G., Corporate Social Responsibility: a process model of sensemaking, "Academy of Management Review", 2008, vol. 33, no. 1.
 3. Clutterbuck D., Równowaga między życiem zawodowym a osobistym, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 4. Cotte J., Socially Conscious Consumerism. A systematic Review of the Body of Knowledge, Network for Business Sustainability, 2009, artykuł dostępny na stronie: http:// www.nbs.net/Docs/NBS_Consumerism_2009.pdf (data pobrania 10.10.2009).
 5. DiMaggio P. J., Powell W.W., The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields, "American Sociological Review", 1983, vol. 48.
 6. Finding The Green in Today's Shoppers, Deloitte Consulting LLP, The Association of Food, Beverage and Consumer Products Categories, 2008.
 7. Freeman R. E., Gilbert D. R., Jr, Unternehmensstrategie, Ethik und persönliche Verantwortung, Campus Verlag Frankfurt-New York 1991.
 8. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność w życiu gospodarczym, IFiS PAN, Warszawa 2006.
 9. Lewicka-Strzałecka A., O odpowiedzialności konsumenta, "Prakseologia" 2002, nr 142.
 10. Matten D., Moon J., "Implicit" and "Explicit" CSR: a conceptual framework for a comparative understanding of Corporate Social Responsibility, "Academy of Management Review", 2008, vol. 33, no. 2.
 11. Postawy Pracownicze Raport, TNS OBOP, 2007, raport dostępny na stronie: http://www.nf.pl, (z dnia: 10.09.2008).
 12. Raport Pracodawca Roku, Ipsos, AIESEC, 2008, raport dostępny na stronie: http://www.pracodawcaroku.pl (data pobrania: 10.02.2009).
 13. Scott R. W., Institions and Organization, Thousand Oaks, Sage 2001.
 14. Sternberg E., The Dangers of the Stakeholder Theory, "Prakseologia" 2001, no. 141.
Cited by
Show
ISSN
1898-2255
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu