BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tarczydło Beata (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Title
Kontrola skuteczności i efektywności działań public relations : wyniki badań przedsiębiorstw województwa małopolskiego
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2003, nr 36, s. 340-346
Keyword
Public relations, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Efektywność zarządzania, Badanie efektywności
Public relations, Enterprise competitiveness, Enterprise management, Management effectiveness, Research efficiency
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
W warunkach gospodarki rynkowej dla przedsiębiorstwa bardzo ważne jest opracowanie koncepcji konkurencyjnego zachowania się na rynku. Jednym z narzędzi marketingowych wykorzystywanych w procesie zarządzania firmą są działania public relations. W niniejszym opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na kontrolę skuteczności i efektywności działań public relations w badanych jednostkach, przyjmując założenie, że wymienione elementy są ważnym składnikiem metodycznych działań w interesującym obszarze. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Budzyński W., Public relations. Zarządzanie reputacją firmy, Poltext, Warszawa 1998.
  2. Matwiejczuk R., Efektywność - próba interpretacji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 11.
  3. Newson D., Scott A., VanSlyke Turk J., This is PR. The Realities of Public Relations, ed. 4, Wadsworth Publishing Company, Belmont 1989.
  4. Penc J., Decyzje menedżerskie - o sztuce zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000.
  5. Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
Cited by
Show
ISSN
1641-2168
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu