BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fierla Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Wycena niewielkiej spółki metodą DCF
Dcf Yaluation of Small Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 481-489, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Wycena, Spółki
Valuation, Companies
Note
summ.
Abstract
Procedury wyceny metodą DCF zostały dostosowane do szacowania wartości dużych, stabilnych korporacji. Ich bezpośrednie wykorzystanie do wyceny niewielkich spółek, z wielu powodów może prowadzić do poważnych błędów. Dlatego należy dokonać odpowiednich modyfikacji. Uzasadnione jest przeprowadzenie odrębnych wycen na podstawie różnych scenariuszy działalności spółki w przyszłości. Należy uwzględnić także przewidywane zmiany kosztu kapitału, a więc i stopy dyskonta. Można tego dokonać bezpośrednio lub poprzez kwotową korektę wyniku, uzyskanego przy założeniu stałej w czasie stopy dyskonta. Wreszcie zamiast wyceny niewielkich spółek metodą DCF na podstawie FCFF, częściej powinny być stosowane sekwencyjna postać wyceny na podstawie FCFC oraz procedura bezpośrednia związana z FCFE.(abstrakt oryginalny)

DCF method based on FCFF is established to price big and stable companies. This method will be modified to correct evaluation of smali enterprise. The first, main modification is yaluation based on different scenarios. Typical DCF method is different: needs only one scenario and risk directly affect on the discount rate only. The second modification is using floating, no fixed cost of capital, so discount rates, too. Altematiye is ąuota correction of the result of enterprise DCF yaluation based on fixed discount rate. Most popular DCF procedurę bases on Free Cash Flow to the Firm. But in yaluation of smali enterprises, at least in Poland, the best are methods based on Free Cash Flow to Capital and Free Cash Flow to Eąuity.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Benninga S., Sarig O.: Finanse przedsiębiorstwa; metody wyceny. WIG-Press, Warszawa 2000.
  2. Copeland T., Koller T., Murrin J.: Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. WIG-Press, Warszawa 1997.
  3. Dudycz T.: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2005.
  4. Dudycz T, Brycz B.: Discounted Cash Flow Yaluation Methods in the Tax Loss Conditions. Strona internetowa http://ssm.com/absrtact=636503, Dccember 2004.
  5. Fama E., French K.: The Cross-Section of Expected Stock Returns. "Joumal of Finance" 1992, Vol. 47.
  6. Fierla A.: Tarcza podatkowa w kalkulacji kosztu kapitału obcego. W: Zarządzanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie; wybrane problemy. Red. J. Grzywacz. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2006.
  7. Fierla A.: Zmienna stopa dyskonta w wycenie spółki. "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 4.
  8. Zarzecki D.; Metody wyceny przedsiębiorstw. FRR w Polsce, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu