BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Leśniak Marek, Zarzecki Dariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie i wycena małych firm
Financing and Yaluing Small Firms
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 501-520, tab.,bibliogr. 10 poz.
Keyword
Finansowanie przedsiębiorstwa, Wycena, Przedsiębiorstwo
Financing enterprises, Valuation, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Pierwsza część artykułu jest poświęcona źródłom finansowania małych przedsiębiorstw. Druga omawia zagadnienie wyceny takich podmiotów. Przedstawiona została specyfika małych firm i ich rola w gospodarce. Dokonano przeglądu źródeł finansowania małych firm, w tym funduszy UE i venture capital. Zaprezentowana została koncepcja i metodologia zastosowania "reguły kciuka". "Reguła kciuka" dostarcza formuł, które są stosunkowo łatwe w użyciu i zrozumiałe zarówno dla laików jak i osób profesjonalnie zajmujących się wyceną przedsiębiorstw. Niemniej wartości szacowane za pomocą formuł rynkowych powinny być weryfikowane i potwierdzane przez inne, bardziej rygorystyczne, metody. Zgłaszane są również pewne zastrzeżenia odnośnie do zastosowania "reguły kciuka": 1) formuły te są ze swojej natury bardzo ogólne; 2) nie ma jednej, uniwersalnej formuły; 3) nie wszystkie firmy są sprzedawalne.(abstrakt oryginalny)

First part of the paper deals with sources of financing for smali businesses. Second discusses valuation of smali enterprises. Specifics of smali firms and their role in the economy have been dis-cussed. The key sources of financing applied by smali firms have been reviewed, including EU funds and venture capital. The rule of thumb concept and methodology have been presented. The rule of thumb formulas are relatively easy to use and make sense to both laymen and professionals. Neverthe-less, values estimated by market formulas ought to be validated by other, more rigorous, methods. There are also certain cautions about using rule of thumb formulas: 1) formulas are generał in naturę; 2) there is no single, all-purpose formuła; 3) not all businesses are saleable.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Bartkowiak B., Flejterski S., Pluskota ?.: Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wyd. Difin, Warszawa 2006.
  2. Cieślik J.: Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes. WAiP 2006.
  3. Pratt S.P., Reilly R.F., Schweihs R.P.: Yaluing Smali Businessess & Professional Practices. Third Edition. Irwin Library of Investment and Finance, McGraw-Hill, New York 1998.
  4. Skowronek-Mielczarek A.: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005.
  5. Raport o funduszacji pożyczkowych - stan na dzień 30.06.2007. Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych. Szczecin 2007, www.psfp.gov.pl.
  6. www.pentor.pl.
  7. www.parp.gov.pl.
  8. WWW.psfp.gOV.pl.
  9. ww.stat.gov.pl.
  10. www.venture-capital.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu