BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szymański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Standardy wyceny przedsiębiorstw
Business Yaluation Standards
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 467-479, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Wycena, Przedsiębiorstwo
Valuation, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Rzetelne określanie wartości przedsiębiorstwa jest istotnym elementem prawidłowego funkcjonowania gospodarki. W artykule zaprezentowano przesłanki przemawiające za wprowadzeniem polskich standardów w zakresie wycen przedsiębiorstw powołując się na przykłady krajów, w których te standardy funkcjonują od wielu lat.(abstrakt oryginalny)

Reliable determining the worth of enterprises is an essential element of correct fiinctioning of the economy. The main aim of the article is to present reasons to introduce Polish business yaluation standards on the base of experience of countries where these standards are fiinctioning from many years.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. http://www.ft.com/home/europe.
  2. http://www.hkex.com.hk/invest.
  3. http://www.sse.com.cn.
  4. Napiórkowski S.: Ocena parametrów wycen dokonywanych metodą DCF na przykładzie polskiego rynku kapitałowego. W: Zarządzanie finansami, mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Red. D. Zarzecki. Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 337-348.
  5. National Association of Certified Yaluation Analysts Professional Standards. NACYA®, May 31, 2002.
  6. "Rzeczpospolita" z dn. 21.12.2002 r.
  7. Standard No. 110, The Canadian Institute of Chartered Business Yaluator, June 6, 2007.
  8. Statement on Standards for Yaluation Services No. 1, Yaluation of a Business, Business Ownership Interest, Security, or Intangible Asset, American Institute of Certified Public Accountants Inc., New York 2007.
  9. The Hong Kong Business Yaluation Forum, Business Yaluation Standards. ® HKBYF November 2005 (wprowadzony od 1 January 2006).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu