BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbanek Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Title
Aktywa niematerialne przedsiębiorstwa - motywy, przedmiot i sposoby pomiaru
Measurement of Intangible Assets - Motiyes, Scope and Methods
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2008, nr 14, s. 467-479, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Zasoby niematerialne, Przedsiębiorstwo, Pomiary
Intangible assets, Enterprises, Measurement
Note
summ.
Abstract
W czasach "nowej ekonomii" kapitał intelektualny i aktywa niematerialne stanowią podstawowe źródła tworzenia wartości w przedsiębiorstwach, których nie rejestrują standardowe sprawozdania finansowe. W tych warunkach istotnego znaczenia nabiera opracowanie wiarygodnych metod pomiaru aktywów niematerialnych i kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Artykuł prezentuje przegląd zagadnień związanych z pomiarem aktywów niematerialnych. Punktem wyjścia rozważań jest przedstawienie najważniejszych przesłanek, dla których dokonuje się pomiaru aktywów niematerialnych. W dalszej części zaprezentowane są uwagi na temat przedmiotu pomiaru. Zagadnieniu wyboru metod pomiaru poświęcona jest dalsza część artykułu.(abstrakt oryginalny)

In the "New economy" intellectual capital and intangible assets became the main sources of value creation that are not registered by standard financial statements. In these circumstances it is im-portant to develope credible methods for their measurement. This article presents review of three ar-eas in the subject of intangible assets measurement. First it presents a various motives for conducting such measurement. Follows discussion on the subject and scope of intangibles measurement. Finalny - the methods of intangible assets measurement are reyiewed.(original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aboody D., Lev B.: Information Asymetry and Insider Gains: The Case of R & D Intensive Companies. Paper presented to First Annual Conference on Intangibles, Stern School of Business, New York University, May 1998.
 2. Andriessen D.: IC Yaluation & Measurement: Why and How? paper for the PMA IC Research Sym-posium, Cranfield School of Management, 2003, October 1-3.
 3. Andriessen D.: Making Sense of Intellectual Capital. Elsevier Butterworth Heinemann, Amsterdam 2004.
 4. Bontis N.: Intellectual Capital: an Exploratory Study that Develops Measures and Models. "Management Decisions" 1998, vol. 36, nr 2.
 5. Intellectual Capital Accounts - Reporting and Managing Intellectual Capita. Danish Agency for Trade and Industry, Danish Trade and Industry Development Council 1998, dostępne: www.efs.dk/ publikationer/engyidenregn/.
 6. Jarugowa A., Fijałkowska J.: Rachunkowość i Zarządzanie Kapitałem Intelektualnym. Oddk, Gdańsk 2002.
 7. Kapłan R., Norton D.: The Strategy Focused Organization. Harvard Business School Press, Boston 2001.
 8. Leadbeater C: New Measures for the New Economy. Paper for: International Symposium on Measuring and Reporting Intellectual Capital: Experience, Issues, and Prospects, Amsterdam, 9-łO June 1999.
 9. Lev B.: Intangibles: Management, Measurement, and Reporting. Brookings Institution Press, Washington 2001.
 10. Lev B.: Niematerialne aktywa: niedoceniana broń w walce z konkurencją. Harvard Business Review Polska, 2007 wrzesień.
 11. Reilly R., Schweihs R.: Valuing Intangible Assets. McGraw-Hill, New York 1999.
 12. Smith G., Parr R.: Yaluation of Intellectual Property and Intangible Assets. John Wiley & Sons, New York 2000.
 13. Sveiby K.: Methods for Measuring Intangible Assets. 2001-2004, dostępne; www.sveiby.com/articles.
 14. Urbanek G.: Wycena aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa. PWE, Warszawa 2008.
 15. Walińska E.: Wartość bilansowa przedsiębiorstwa a alokacja podatku dochodowego. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu