BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zasuwa Grzegorz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Title
The Influence of Corporate Ability and Social Responsibility on Young Consumers' Attitudes Towards the Company
Oddziaływanie kompetencji oraz społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa na postawę młodych konsumentów wobec firmy
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 59-70, bibliogr. 28 poz.
Keyword
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Społeczna odpowiedzialność, Wizerunek przedsiębiorstwa, Zachowania konsumenta, Relacje przedsiębiorstwo-konsument
Corporate Social Responsibility (CSR), Social Responsibility, Company image, Consumer behaviour, Enterprise-customer relationship
Note
streszcz.
Abstract
Celem opracowania jest zbadanie relacji między wizerunkiem firmy a postawami wobec niej młodych konsumentów. Wyodrębnione w wizerunku wymiary to postrzegane kompetencje oraz społeczna odpowiedzialność. Badanie zostało przeprowadzone na próbie studentów z dwóch polskich miast. Wyniki wskazują, że postrzegana społeczna odpowiedzialność firmy może być istotnym czynnikiem kreującym przychylne postawy konsumentów wobec takiej jednostki. Jakkolwiek, oddziaływanie kompetencji przedsiębiorstwa na postawy konsumentów wydaje się znacznie silniejsze niż wpływ społecznej odpowiedzialności.(abstrakt oryginalny)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baron M.J., Miyazaki, Taylor K.A., The Influence of Cause - Related Marketing on Consumer Choice: Does One Good Turn Deserve Another?, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2000, vol. 28.
 2. Bollen K.A., Structural equations with latent variables, Wiley, New York 1989.
 3. Brown T.J., Dacin P.A., The Company and the Product: Corporate Associations and Consumer Product Response, "Journal of Marketing" 1997, vol. 61.
 4. Chun R., Corporate reputation: Meaning and measurement, "International Journal of Management Reviews" 2005, vol. 7.
 5. Curran P.J., West S.G., Finch, J.F., The robustness of test statistics to nonnormality and specification error in confirmatory factor analysis, "Psychological Methods" 1996, vol. 1.
 6. DeCarlo L.T., On the Meaning and Use of Kurtosis, "Psychological Methods" 1997, vol. 2.
 7. Fombrum Ch., Shanley M., What is in a Name? Reputation Building and Corporate Strategy, "Academy of Management Journal" 1990, vol. 33.
 8. Grzegorzewska-Ramocka E., Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa w marketingu strategicznym, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2005.
 9. Huck S.W., Reading Statistics and Research, Pearson, Ally and Bacon, Boston 2009.
 10. Kline R.B., Principles and practice of structural equation modeling, Guilford Press, New York 2005.
 11. Lafferty B.A., Goldsmith R.E., Corporate Credibility's Role in Consumer's Attitudes and Purchase Intentions When a High versus a Low Credibility Endorser Is Used in the Ad, "Journal of Business Research" 1999, vol. 44.
 12. Lafferty B.A., Goldsmith R.E., Hult G.T., The Impact of the Alliance on the Partners: A Look at Cause - Brand Alliances, "Psychology & Marketing" 2004, vol. 21.
 13. Lichtenstein D.R., Drumwright M.E., Braig B.M., The Effect of Corporate Social Responsibility on Customer Donation to Corporate - Supported Nonprofits, "Journal of Marketing" 2004, vol. 68.
 14. Margolis J.D., Walsh J.P., People and Profits? The Search for a Link between a Company's Social and Financial Performance, Lawrence Erlbaum and Associates, New York 2001.
 15. Marin L., Ruiz S., I Need You Too! Corporate Identity Attractiveness for Consumers and The Role of Social Responsibility, "Journal of Business Ethics" 2007, vol. 77.
 16. Morsing M., Schultz M., Corporate Social Responsibility Communication, response and involvement strategies, "Business Ethics: A European Review" 2006, vol. 15.
 17. Pawlak M., Zasuwa G., Influence of a company's social initiatives on the consumer attitude towards it. Results of experimental research, "Contemporary Economics" 2011, vol. 5.
 18. Peloza J., Using Corporate Social Responsibility as Insurance for Financial Performance, "California Management Review" 2006, vol. 48.
 19. Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu, IPSOS, Warszawa 2003 (www.ipsos.pl/3_2_009a.pdf).
 20. Salmones M., Crespo A., Bosque I., Influence of Corporate Social Responsibility on Loyalty and Valuation of Services, "Journal of Business Ethics" 2005, vol. 61.
 21. Schumacker R.E., Lomax R.G., A Beginner's Guide to Structural Equation Modeling, Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London 2004.
 22. Sen S., Bhattacharya C.B., Does Doing Good Always Lead to Doing Better? Consumer Reaction to Corporate Social Responsibility, "Journal of Marketing Research" 2001, vol. 38.
 23. Sen S., Bhattacharya C.B., Korschun D., The role of Corporate Social Re-sponsibility in Strengthening Multiple Stakeholder Relationships: A Filed Experiment, "Journal of the Academy of Marketing Science" 2006, vol. 34.
 24. Spooncer F., Behavioural Studies for Marketing and Business, Stanley Thornes, Leckhampton 1989.
 25. Vogel D.J., Is There a Market for Virtue? The Business Case for Corporate Social Responsibility, "California Management Review" 2005, vol. 47.
 26. Yoon Y., Gürhan-Canli Z., Negative Consequences of Doing Good: The Effects of Perceived Motives Underlying Corporate Social Responsibility, "Advances in Consumer Research" 2003, vol. 30.
 27. Zaufanie do rządu, przedsiębiorstw, ONZ i organizacji pozarządowych w 20 krajach świata, CEBOS, 2006.
 28. Zrałek J., Konsumenci wobec public relations - komunikacyjne uwarunkowania zachowań nabywczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2007.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu