BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szumilas Agnieszka (Politechnika Wrocławska)
Title
Rozwój sieci sklepów dyskontowych w Polsce
Development of Discount Stores in Poland
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 129-135, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Handel detaliczny, Sklepy dyskontowe
Retail trade, Discount trade
Note
summ.
Abstract
Artykuł porusza zagadnienie zmian zachodzących w sektorze usług - na przykładzie rozwoju sieci sklepów dyskontowych. Celem pracy jest przedstawienie mechanizmów towarzyszących temu zjawisku w Polsce. Intencją autorki stała się prezentacja ewolucji ww. formy handlu, na tle rozwoju przestrzennego współczesnych obiektów handlowych oraz określenie czynników, dzięki którym dyskont cieszy się tak dużym zainteresowaniem ze strony klientów.(fragment tekstu)

The purpose of this article is to present the case of how discount stores function in terms of urban planning. Text consists three parts. First presents spatial development of modern shopping centers. Second part describes development of discount stores in Polish cities and presents marketing researches. The last part describes in detail how discount stores have moved to small towns. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Coleman P., Shopping Enviroments: Evolution, Planning and Design, Architectural Press, Oxford 2006.
  2. Domański T., Strategie rozwoju handlu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  3. Ledwoń S., Wpływ współczesnych obiektów handlowych na strukturę śródmieść, praca doktorska napisana pod kierunkiem dr hab. inż. arch. E. Rataj- czyk-Piątkowskiej, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2008.
  4. Maleszyk E., Handel dyskontowy w Polsce, Instytut Rynku Wewnętrznego i Konsumpcji, Warszawa 2003.
  5. Szumilak J., Handel detaliczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  6. Śliwińska K., Tendencje w handlu i sprzedaży w warunkach globalizacji, Oficyna Wydawnicza Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2003.
  7. http://pl.nielsen.com/news/dyskonty.shtml.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu