BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nagórny Wanda (Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach)
Title
Polityka społeczna a zrównoważony rozwój
Social Policy in the Context of Sustainable Development
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 137-146, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Rozwój społeczno-gospodarczy, Polityka społeczna, Rozwój zrównoważony
Social economic development, Societal policy, Sustainable development
Note
summ.
Abstract
Celem rozważań jest uzasadnienie, że zarówno w teorii, jak i zwłaszcza w praktyce życia społeczeństw nieuzasadnione jest obecnie odrębne analizowanie przebiegu rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego. Te trzy elementy rozwojowe powinno się rozpatrywać łącznie, ponieważ są one ściśle wzajemnie uwarunkowane. Kompleksowe ujęcie rozwoju powinno zawierać także czynniki przestrzenne i regionalne. Tylko tak opisana koncepcja zrównoważonego rozwoju może stanowić podstawę empirycznej analizy rozwoju. Także w sferze badań naukowych jednym z podstawowych problemów naukowo-poznawczych dotyczących rozwoju jest jego modelowanie, a więc poszukiwanie uwarunkowań i zdefiniowanie czynników wpływających na postęp cywilizacyjny społeczeństwa. (fragment tekstu)

All countries aim to formulate strategies of actions that would stimulate their socioeconomic development that would in turn translate into improvement in the quality of life of their citizens. Such efforts entirely correspond with a concept of sustainable development that covers social, economic and environmental issues. Both long and short-term strategies of development should include thoroughly characterised goals, conditions and means of strategy realisation. The strategies in question should also point to entities that are involved in strategy realisation and it is recommended to set procedures of monitoring required progress. However, first of all, the strategies have to be implemented and in order to realise such implementation the state's intervention based on social policy is a prerequisite.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dołęga J.F., Wybrane zasady filozofii zrównoważonego rozwoju, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 2. Domański R., Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 3. Florczak W., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, "Wiadomości Statystyczne" 2008, nr 3.
 4. Gierczycka J., Zrównoważony rozwój we wspólnych politykach Unii Europejskiej, [w:] Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 5. Kiełczewski D., Homo oeconomicus i homo sustinens jako wyzwania ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 6. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego Wyjść poza PKB. Pomiar postępu w zmieniającym się świecie, Bruksela, dnia 20.08.2009, KOM (2009).
 7. Kornik S., Region ekonomiczny w nowych realiach społeczno-gospodarczych, wyd. Cedewu.pl, Warszawa 2011.
 8. Kośmicki E., Główne cele ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Eko- press, Białystok 2009.
 9. Pieńkowski D., Koncepcje sprawiedliwości w teorii ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. B. Poskrobko, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011.
 10. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011.
 11. Śleszyński J., Wskaźniki zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, [w:] Zrównoważony rozwój i ochrona środowiska w gospodarce, red. B.M. Dobrzańska, D. Kiełczewski, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2007.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu