BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Smul Patrycja (Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach)
Title
Rola marki w procesie decyzyjnym konsumenta branży turystycznej
Role of the Brand in Decision-making Processes of the Consumer of the Tourist Trade
Source
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pragmata Tes Oikonomias, 2011, z. 5, s. 179-187, bibliogr. 9 poz.
Keyword
Marka, Proces decyzyjny, Rynek usług turystycznych, Przedsiębiorstwo turystyczne, Produkt turystyczny
Brand, Decision proces, Tourism services market, Tourist enterprises, Tourist product
Note
summ.
Abstract
Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie, iż procesy i zmiany zachodzące we współczesnej, globalizującej się gospodarce wpłynęły na zwiększenie roli marki i wzrost jej możliwości oddziaływania na klienta, a co za tym idzie - na status przedsiębiorstwa turystycznego. Marka uznawana jest bowiem za jeden z najmniej uchwytnych, ale jednocześnie jeden z mających największe znaczenie dla wartości firmy, czynników jej rynkowego powodzenia lub niepowodzenia.(fragment tekstu)

With one of instruments which trusting of the consumer allows to get there is a brand which as a result of the information and product severe competition started performing the role of the signpost. Advantages of the brand are not for overrating, because she is facilitating not only a product identification, but is contributing to the minimization of the uncertainty which is accompanying for tourist in the moment of the purchase, as well as can provide with psychological satisfaction, allowing in the process for the achievement desired by consumers image. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altkorn J., Strategia marki, PWE, Warszawa 2001.
  2. Altkorn J. (red.), Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1994.
  3. Holloway J.Ch., Robinson Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
  4. Jasiecki K., Postrzeganie polskiej marki w krajach Unii Europejskiej. Raport z badań, PARP, Warszawa 2004.
  5. Kall J., Jak zbudować silną markę od podstaw, ONE Press, Warszawa 2006.
  6. Kotler P., Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994.
  7. Łazarek R., Ekonomia turystyki, Wydawnictwo WSE, Warszawa 2004.
  8. Marcinkiewicz C., Marketing turystyczny, WSHiT, Częstochowa 2003.
  9. Olesiuk A., Marketing usług turystycznych, Difin, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
2300-2999
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu