BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańko Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Tendencje w produkcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011
Tendencies in the Pig Meat Production and Foreign trade in Poland in 1990-2011
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 77-85, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Keyword
Mięso wieprzowe, Produkcja mięsa, Rynek mięsny, Handel zagraniczny
Pork meat, Production of meat, Meat market, Foreign trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zmiany w produkcji, konsumpcji i handlu zagranicznym wieprzowiną w Polsce w latach 1990-2011. Polska od 2008 r. jest importerem netto wieprzowiny i ujemne saldo obrotów handlowych się powiększa. (abstrakt oryginalny)

An analysis, based on empirical data for the period of 1990-2011, presents changes in production, consumption and foreign trade in pig meat and its products. Since 2008 Poland has been a net importer of pig meat and its products. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agricultural Outlook 2011-2020. [2011]. OECD/FAO, Paryż-Rzym.
 2. Ewolucja rynku mięsa i jej wpływ na proces transmisji cen, nr 73. [2007]. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 3. Ezekiel M. [1938]: The Cobweb Theorem. Quarterly Journal of Economics nr 53, ss. 255-280.
 4. Ferris J.N. [2005]: Agricultural Prices and Commodity Market Analysis. Michigan State University Press, East Lansing.
 5. Hamulczuk M. [2007]: Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim. [W:] Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. Problemy rolnictwa światowego t. XVII.
 6. Heijman W., Krzyżanowska Z., Gędek S., Kowalski Z. [1997]: Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 7. Małkowski J., Zawadzka D. [1995]: Wahania produkcji trzody chlewnej w Polsce i innych krajach. [W:] Komunikaty, Raporty, Ekspertyzy nr 389. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 8. Pogłowie trzody chlewnej według stanu w końcu marca 2012. [2012]. GUS, Warszawa.
 9. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. [2004, 2006, 2008, 2009]. SAEPR, FAMMU FAPA, Warszawa.
 10. Produkcja, koszty i dochody z wybranych produktów rolniczych w latach 2010-2011 (wyniki rachunku symulacyjnego). [2012]. I. Augustyńska-Grzymek (red.). IERIGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Ritson Ch. [1977]: Agricultural Economics. Principles and Policy. Crosby Lockwood Staples, Londyn.
 12. Rynek mięsa. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe. Nr 1-42. [2004-2012]. IERGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Tomek W.G., Robinson K.L. [2001]: Kreowanie cen artykułów rolnych. PWN, Warszawa.
 14. Stańko S. [2008]: Tendencje w produkcji, handlu zagranicznym i konsumpcji wieprzowiny w Polsce w latach 1990-2007. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. X, z 4, ss. 401-404.
 15. Stańko S. [2012]: Zmiany na podstawowych rynkach produktów zwierzęcych - rynek trzody chlewnej. Maszynopis Zakładu Ekonomiki Rolnictwa Katedry Ekonomiki Rolnictwa i MSG SGGW, Warszawa.
 16. World Agricultural Outlook 2011. [2011]. Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI). Iowa State University, Ames.
 17. Woś A. [1996]: Podstawy agrobiznesu. Wydawnictwo Prywatnej Wyższej Szkoły Bussinesu i Administracji, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu