BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz (Uniwersytet Zielonogórski)
Title
Determinanty aktywności innowacyjnej przemysłu spożywczego w Polsce
Determinants of Innovation Activity in Food Processing Industry Sector in Poland
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 123-131, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Innowacyjność przemysłu
Food industry, Industry innovation
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przemysł spożywczy zaliczany jest do sektorów niskich technologii. Nie zmienia to faktu, że posiada on największy udział w produkcji przemysłowej w Polsce. Wynika to z faktu, że w gospodarce krajowej przeważająca część produkcji wytwarzana jest za pomocą niskich technologii, co jest typowe dla państw rozwijających się. Z tego powodu podstawowym celem prowadzonych badań było wskazanie zbioru determinant odpowiedzialnych za przyspieszanie i hamowanie zmian technologicznych w przemyśle spożywczym w Polsce. Analizy wykonano na bazie 415 przedsiębiorstw zaliczanych sektora produkcji żywności a metodyka badawcza była oparta na modelowaniu probitowym. (abstrakt oryginalny)

The food industry is one of the low technology sectors. This does not change the fact that it has the largest share of industrial production in Poland. This in turn follows from the fact that the national economy consists for the largest part of low technology production which is typical for developing countries. For this reason, the primary purpose of the study was to identify a set of determinants responsible for the inhibition of accelerated technological change in the food industry in Poland. Analyses were performed basing on data from 415 companies included in the food production sector and the research methodology was based on probit modeling. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Abramowitz M. [1994]: The origins of the post-war catch up and convergence boom. [W:] The dynamics of Technology, Trade and Growth. J. Fagerberg, N. von Tunzelman i B. Verspagen (red.). Edward Elgar, Londyn.
  2. Audretsch D.B. [1998]: Agglomeration and the location of innovative activity. Oxford Review of Economic Policy t. 14, nr 2, s.19.
  3. Berman E., Bound J., Machin S. [1997]: Implications of Skill-biased Technology Change: International Evidence. Working Paper No. 6166. National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.
  4. Beaudry C., Breschi S. [2003]: Are Firms in Clusters Really More Innovative? Economy. Innovation. New Technology nr 12(4), s. 339.
  5. Guerrier P. [1999]: Patterns of national specialisation in the global competitive environment. [W:] Innovation Policy in a Global Economy. D. Archibugi, J. Howells i J. Michie (red.). Cambridge University Press, Cambridge.
  6. Kortum S., Levner J. [1997]: Stronger Protection or Technological Revolution: What is Behind the Recent Surge in Patenting? Working Paper No. 6204. National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.
  7. Pomykalski A. [2001]: Zarządzanie innowacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź.
  8. Stough R.R. [1998]: Endogenous growth in a regional context. Annals of Regional Science nr 32.
  9. Sturn D. [2000]: Decentralized Industrial Policies in Practice: The Case of Austria and Styria. European Planning Studies t. 8, nr 2, s.170.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu