BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wróbel Anna (Uniwersytet Warszawski)
Title
Stanowisko Unii Europejskiej w negocjacjach rolnych WTO i jego implikacje dla Wspólnej Polityki Rolnej
The EU's position in the WTO agricultural negotiations; its implications for the Common Agricultural Policy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2012, t. 12(27), z. 2, s. 140-149, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rolnictwo, Liberalizm handlowy
Agriculture, Trade liberalization
Note
streszcz., summ.
Company
Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska (UE)
World Trade Organization (WTO), European Union (EU)
Abstract
Jednym z głównych problemów w ramach trwających obecnie negocjacji handlowych na forum Światowej Organizacji Handlu jest handel rolny. W przypadku Unii Europejskiej, z uwagi na znaczący poziom protekcjonizmu w rolnictwie, przyjęcie w ramach WTO zobowiązań liberalizujących wymianę w tym obszarze oznacza reformę wspólnej polityki rolnej. W chwili obecnej, z uwagi na brak zakończenia rokowań rundy Doha, trudno przewidzieć kierunki zmian w ramach tej polityki. Już teraz można jednak stwierdzić, iż pozytywne zakończenie rokowań przyczyni się do zwiększenia stopnia otwarcia rynku UE na produkty rolne z państw trzecich oraz do redukcji subsydiów eksportowych. (abstrakt oryginalny)

One of the major problems in the ongoing trade negotiations within the WTO is trade in agricultural products. In the case of the European Union, due to the significant level of protectionism in agriculture, an adoption of the WTO liberalization commitments in this area will mean a reform of the Common Agricultural Policy. At the moment, due to a lack of completion of the Doha negotiations round, it is difficult to predict trends in this policy. It is already generally recognized that the positive conclusion of the negotiations will increase the degree of opening of the EU market for agricultural products from third countries and reduce export subsidies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chair outlines schedule as farm talks gear up. [2009]. [Tryb dostępu:] http://www.wto.org/english/news_e/news09_e/agng_18jun09_e.htm. [Data odczytu: maj 2012].
 2. Doha work programme. Draft Ministerial Declaration. Revision. Draft Ministerial Declaration. [2005]. Hong Kong 18 December 2005. WT/MIN(05)/W/3/Rev.2.
 3. Dydoń A., Niemczyk J. [2004]: Negocjacje rolne w WTO - nowe impulsy. Wspólnoty Europejskie nr 7.
 4. Dydoń A., Niemczyk J. [2005]: Negocjacje rolne nadal bez konsensusu. Wspólnoty Europejskie nr 9.
 5. Farm talks resume with 'walks in the woods'. [Tryb dostępu:] http://www.wto.org/english/news_e/news08_e/agric_1oct08_e.htm. [Data odczytu: maj 2012].
 6. Hagemejer J., Michałek J.J. [2006]: Skutki liberalizacji handlu rolnego w ramach Rundy Doha (WTO) dla Polski, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 7. Gradziuk A. [2003]: Negocjacje na forum WTO w sprawie liberalizacji handlu produktami rolnymi. Biuletyn PISM nr 84(188).
 8. Haliżak E. [2006]: Gospodarka światowa 2005 - poszukiwanie nowej równowagi. [W:] Rocznik Strategiczny 2005/2006. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 9. Kaczurba J. [2004]: Unia Europejska w WTO. Instytut Koniunktury i Cen w Handlu Zagranicznym, Warszawa.
 10. Kaliszuk E. [2008]: Negocjacje w Genewie - fiasko zamiast przełomu. Wspólnoty Europejskie nr 4(191).
 11. Odpowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi na zapytanie nr 7581 w sprawie stanu negocjacji w ramach WTO w zakresie rolnictwa. Warszawa, 30 sierpnia 2010 r. [2010]. [Tryb dostępu:] http://orka2.sejm.gov.pl/IZ6.nsf/main/3849986C. [Data odczytu: maj 2012].
 12. Revised drafts issued for farm and non-farm trade talks. [2008]. [Tryb dostępu:] http://www.wto.org/english/news_e/news08_e/ag_nama_dec08_e.htm. [Data odczytu: maj 2012].
 13. Skrzypczyńska J. [2010]: GATT/WTO a polityka rolna Unii Europejskiej. Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2010.
 14. Skrzypczyńska J. [2011]: Międzynarodowe aspekty reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Przegląd Prawa Rolniczego nr 1 (8).
 15. Velilla P. [2011]: Wspólna Polityka Rolna i Światowa Organizacja Handlu: między rundą dauhańską a Organem Rozwiązywania Sporów. Przegląd Prawa Rolniczego nr 2 (9).
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu