BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zięba Anna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Identyfikacja stresorów i zarządzanie stresem w firmie
Identification of Stressors and Stress Management in the Company
Source
Ekonometria / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2013, nr 2 (40), s. 87-94, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Econometrics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Keyword
Praca w stresie, Zarządzanie, Zarządzanie stresem
Work under pressure, Management, Stress management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono zastosowanie dwuparametrowego modelu logistycznego do analizy stresorów. Model ten może być wykorzystany do określania względnej siły oddziaływania stresorów na poszczególnych respondentów. Jednocześnie zaproponowano wykorzystanie prognozowania w celu wspomagania procesu zarządzania stresem. Zarządzanie stresem powinno polegać na zapobieganiu pojawieniu się stresorów. Dzięki proponowanym metodom możliwe jest porównanie siły, z jaką oddziałują stresory na pracowników w poszczególnych okresach, sprawdzenie, jak w przyszłości zostanie odebrana przez pracowników wprowadzona zaplanowana zmiana. Dodatkowo wykorzystanie analizy skupień pozwala na znalezienie optymalnego sposobu grupowania stresorów.(abstrakt oryginalny)

This article presents how to use two-parametric logistic model to make a stressors analysis. This model can be used to determine the strength of influence of stressors on individual respondents. There is also a proposition how to use forecasting to assist the process of stress management. Stress management should be based on preventing the appearance of stressors. With the proposed methods, it is possible to compare the strength of stressors in each period, to look how the planned change will be received by employees in the future. In addition, using the cluster analysis allows to find the best way of stressors grouping.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cieślak R., Łuszczyńska-Cieślak A., Zarządzenia stresem w pracy. Promocja zdrowia, "Nauki Społeczne i Medycyna" 2000, no. 21.
  2. Hambleton R.K., van der Linden W.J., Handbook of Modern Item Response Theory, Springer-Verlag New York 1997, s. 85-123.
  3. Jajuga K., Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa 1993, s. 59-61.
  4. Rizopoulos D., An R package for latent variable modeling and item response theory analyses, "Journal of Statistical Software" 2006, nr 17.
  5. Selye H., Stres okiełznany, PIW, Warszawa 1977.
  6. Wilson M., de Boeck P., Explanatory Item Response Models, Springer-Verlag, New York 2004.
Cited by
Show
ISSN
1507-3866
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu