BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kacperska Elżbieta (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
The Influence of International Trade With Germany, the Agro-Food Trade in Particular, on the Polish GDP Size
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 4, s. 56-65, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Handel artykułami żywnościowymi, Handel produktami rolnymi, Handel międzynarodowy
Food trade, Agricultural trade, International trade
Note
streszcz., summ.
Country
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstract
The influence of international trade on the growth of GDP has undergone some changes over time. The paper presents national trade between Poland and Germany with special emphasis on the agro food trade. The paper includes the estimation of the effects of Polish income obtained through trade with Germany, including the agro-food trade. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bożyk P. [2008]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 64-88.
 2. Guzek M. [2006]: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, pp. 97-110.
 3. Misala J. [2005]: Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa pp. 239-255.
 4. Kamecki Z., Sołdaczuk J., Sierpiński W. [1971]: Międzynarodowe stosunki ekonomiczne. PWE, Warszawa, pp. 249-271.
 5. Kacperska E. M. [2013]: Stosunki handlowe Polski z Niemcami w latach 2003-2012 ze szczególnym uwzględnieniem handlu artykułami rolno-spożywczymi. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Wydawnictwo SGGW, Tom 13, Zeszyt 3, Warszawa, pp. 104-116.
 6. Keynes J. M. [1956]: Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza. Warszawa.
 7. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2003 [2004]. GUS, Warszawa.
 8. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2004 [2005]. GUS, Warszawa.
 9. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2005 [2006]. GUS, Warszawa.
 10. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2006 [2007]. GUS, Warszawa.
 11. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2007 [2008]. GUS, Warszawa.
 12. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2008 [2009]. GUS, Warszawa.
 13. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2009 [2010]. GUS, Warszawa.
 14. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2010 [2011]. GUS, Warszawa.
 15. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2011 [2012]. GUS, Warszawa.
 16. Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2012 [2013]. GUS, Warszawa.
 17. Smith A. [2012]: Bogactwo narodów. Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu