BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karaś Wanda (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Produkcji), Łukawer Edward (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Produkcji), Stolarczyk Jadwiga (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomiki Produkcji)
Title
Determinanty regresu
The Determinants of Regress
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 180, s. 23-55, tabl.
Keyword
Gospodarka otwarta, Inwestycje, Przemysł, Produkcja, Dochód narodowy
Open economy, Investment, Industry, Production, National income
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule dokonano analizy inwestycji w poszczególnych okresach rozwoju gospodarki. Omówiono: produkcję, stopę życiową i dochód narodowy. Na koniec przedstawiono cechy gospodarki otwartej.

The crisis experienced by Polish economy is the result of a specific feedback relation which occurred in the decade of seventies between the deficiencies of centralized system of economy and the errors of economic o policy resulting of the authoritarianism and ignorance of the decision-makers. The errors in economic policy first of all consisted in inflating the rate of investment above the capacities pf national economy, neglecting the objective factors limiting the rate of growth, implementing a faulty structure of investment, and finally foreign indebtness by far exceeding the limits of safety. The negative effects of faulty investment and credit policies were compounded by centralized, directive-distributive system of economy functioning which through crating inflation type imbalance in production, prevented any rational economic activity as well as effective utilization of the rapidly expanding material basic of production. In result the loudly augured and propagandized decade of accelerated growth" turned out to be the decade of the aIowest growth In all the post World War II period and what is more, it was concluded by a deep crisis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Kornai J., Anti-Equilibrium, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1973.
 2. Macieja J., Zamrożenie i zaangażowanie inwestycji w sferze materialnej. "Gospodarka Planowa", 1981. nr 1.
 3. Mujżel J., System funkcjonowania gospodarki, "Ekonomista" 1980, nr 1.
 4. M. Kalecki, Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej, PWN, Warszawa 1963.
 5. Mieszczankowski M., Siedem grzechów lat siedemdziesiątych, "Życie Gospodarcze" z 21.09.1980, nr 38.
 6. Mujżel J., System funkcjonowania gospodarki "Ekonomista" 1980, nr 1.
 7. Beksiak J., Społeczeństwo gospodarujące, PWN, Warszawa 1976, s. 82.
 8. Górnicka T., Co robić z inwestycjami, "Życie Gospodarcze" z 24.08.1980, nr 34.
 9. Orłowski S., Bezdroże wielkiej inwestycji, "Życie Warszawy" z 8.12.1980, nr 2880.
 10. Beksiak J., Libura U., Równowaga gospodarcza w socjalizmie, PWN, Warszawa 1974.
 11. Ostrowski M., Sadowski Z., Wyznania rozwojowe, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1978, s. 139-141.
 12. Kuczyński W., Po wielkim skoku, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1981, s. 74.
 13. Kleer J., Zadłużenie krajów RWPG, Polityka - Eksport - Import, nr 10 (102), październik 1980, Dodatek do "Polityki" nr 42 (1233), 1980.
 14. Kleer J., Oferta - XXXV sesja RWPG, "Polityka" nr 29 (1272), 1981, s.13.
 15. Kamiński W., Zadłużenie zewnętrzne krajów rozwijających się. Ekonomista 1979, nr 6.
 16. Monkiewicz J., Licencje, "Życie Gospodarcze". 1980 nr 16.
 17. Kruszko M., Kupione nie tuczy?, "Fakty 79" nr 20, 1979.
 18. Konieczny A., Nim wygaśnie licencja, "Trybuna Ludu" 1978, nr 43.
 19. Bojarski W., Kryzys gospodarki polskiej : przyczynek do analizy. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1981, s.27.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu