BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczepaniak Janina (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Wydział Ekonomii)
Title
Niektóre aspekty dynamicznego ujęcia obrotów niezbędnych
Some Aspects of Dynamic Approach to the Problem of Indispensable Foreign Trade
Source
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1984, nr 180, s. 153-167
Keyword
Handel zagraniczny, Import, Eksport, Handel międzynarodowy
Foreign trade, Import, Export, International trade
Note
rez., summ.
Abstract
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania dotyczące ujęcia obrotów niezbędnych. W literaturze przedstawia się z reguły dwa ujęcia obrotów niezbędnych.

The currently growing interdependenpe of particular national eoonomiea emphaaiaee the problem of maintaintng trade linka with abroad, and foreign trade policy . A t this background two main functions should be indicated pertaining to international trade in the mechanism of socialist economy i.e. the function of balancing goods, services and financial flows, and the function of stimulating the efficiency of the economy. It seems that better results in both fields could be achieved (especially in everyday economy practice) through elaborating appropriate prognoses, and through the analysis of effects of foreign trade upon the domestic economy. It must not be forgotten that foreign trade is an external factor of growth; therefore on the one hand it cannot be separated from other growth factors, and the other it must be born in mind that foreign trade is influenced by conditions beyond the control of domestic economic authorities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Pajestka J., Determinanty postępu czynniki i współzależności rozwoju społeczno-gospodarczego, PWE, Warszawa 1975, s. 220-221.
 2. Najniger B., Efektywność handlu zagranicznego a intensywny rozwój gospodarczy, PWN Warszawa 1970, s. 16.
 3. lskra W., Czynnik ludzki w rozwoju gospodarczym krajów socjalistycznych, PWE Warszawa 1974, s. 23-27 i 27-46.
 4. Melich A., Społeczne cele gospodarowania, PWE, Warszawa 1978, s. 60.
 5. Pohorille M,, Preferencje społeczne jako przesłanka wyboru w planie centralnym, w pracy pod red, U. Libury-Grzelońskiej, Cele i zakres reformy gospodarczej, PWE, Warszawa 1981, t. I, s. 78-87.
 6. Lange 0., Ekonomia polityczna, t. I i II, PWN, Warszawa 1976, s, 147.
 7. Fedorowicz Z., Mechanizm ekonomiczno-finansowy sterowania Jednostkami gospodarczymi, PWE, Warszawa 1978, s. 213.
 8. J. Tinbergen, W. Kapp i S. Teuru. Praca zbiorowa pod red. K, Dopfera, Ekonomia w przyszłości, PWN, Warszawa 1982, s. 72, 1976 s. 190-192.
 9. Sołdaczuk J., Kundel międzynarodowy a rozwój gospodarczy w socjalizmie, PWN, Warszawa 1970, s. 256-338.
 10. Tabaczyński E., Kooperacja przemysłowa z zagranicą, PWE, Warszawa 1976, s. 32-33.
 11. Rakowski M., Kierunki optymalizacji handlu zagranicznego a parametry ogólnogospodarcze, w pracy zbiorowej pod red. P. Bożyk, Trzeciakowski W., Efektywność handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1969, s. 477.
 12. Borowski J., Import a produkcja przemysłowa, PWE, Warszawa 1976, s.120.
 13. Ostrowski M., Sadowski Z., Wyzwania rozwojowe, PWE, Warszawa 1978, rozdz 7 i 8.
 14. Rydygier W., Handel zagraniczny Jako czynnik rozwoju gospodarczego, Warszawa 19731 s. 43-46.
 15. Szczypiorski S., Nowe formy i metody wymiany międzynarodowej, PWE Warszawa 1976, s. 15.
 16. Kotyński J., Struktura handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 1979, s. 9-10.
 17. Trzeciakowski W., Rola rachunku efektywności w gospodarce planowej w: Efektywność handlu zagranicznego, PWE, Warszawa 1969, s. 25.
Cited by
Show
ISSN
0208-7944
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu