BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowski Sławomir I. (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego), Bukowska Joanna E. (Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego)
Title
Kryzys gospodarczy a kształtowanie się kursu złotego wobec euro i dolara amerykańskiego w latach 2008-2012
Economic Crisis and Changes of Polish Zloty Rate of Exchange against EUR and USD in the Period of 2008-2012
Source
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2013, t. 281, s. 109-125, rys., tab.
Issue title
Gospodarka w okresie globalnego kryzysu
Keyword
Kryzys gospodarczy, Kurs walutowy, Kształtowanie kursu walutowego
Economic crisis, Exchange rates, Exchange rate developments
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem artykułu Sławomira Bukowskiego i Joanny Bukowskiej pt. "Kryzys gospodarczy a kształtowanie się kursu złotego wobec euro i dolara amerykańskiego w latach 2008-2012" jest analiza czynników kształtujących kurs złotego w stosunku do euro oraz do dolara amerykańskiego. Autorzy zwrócili uwagę na rolę takich czynników determinujących, jak: stopy wzrostu PKB, deficyty budżetowe, dług publiczny, stopy inflacji, a także czynniki psychologiczne. (fragment tekstu)

The results of Polish zloty rate of exchange forming against the EUR and USD in the period of economic recession and financial crises factors influence. The speculation attack against Polish zloty in the second part of 2008, depreciation of EUR against USD, higher rate of inflation in Poland in comparison t the euro area and USA were the main factors, which influence depreciation of Polish zloty against EUR and USD in the period of 2008-2012. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Misala, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa - teoria i mechanizmy funkcjonowania, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2005
  2. P. R. Krugman, M. Obstfeld, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN Warszawa 2001
  3. E. Najlepszy, Zarządzanie finansami międzynarodowymi, PWE, Warszawa 2000
  4. P. Misztal, Zabezpieczenie przed ryzykiem zmian kursu walutowego, Difin, Warszawa 2004
  5. www.nbp.pl
  6. www.ecb.int
  7. www.federalreserve.gov
Cited by
Show
ISSN
0208-6018
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu