BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska-Warsewicz Hanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krajewski Karol (Akademia Morska w Gdyni), Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zintegrowanie strategii rynkowych i komunikacji rynkowej przedsiębiorstw jako podstawa ich sukcesu na rynku
Integration of Market Strategy and Communications as a Base of Success
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2011, nr 4/3, s. 39-47, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Strategia rynkowa, Przedsiębiorstwo rolno-spożywcze, Sukces przedsiębiorstwa
Market strategy, Agri-food company, Success of the company
Note
streszcz., summ.
Abstract
Sukces rynkowy przedsiębiorstw sektora żywnościowego uzależniony jest między innymi od umiejętności dotarcia do świadomości konsumentów ze spójnym komunikatem rynkowym w oparciu o zintegrowaną komunikację rynkową. To nowe podejście do tworzenia spójnego wizerunku przedsiębiorstw i marek oraz zdobywania lojalności konsumentów wymaga zbudowania zintegrowanej strategii rynkowej przedsiębiorstwa. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie założeń zintegrowanej strategii rynkowej przedsiębiorstw sektora żywnościowego. Przyjęto występowanie dwóch poziomów integracji strategii elementarnych: pierwszy odnoszący się do kompilacji strategii wobec produktów, marek i cen, drugi - wprowadzający strategie komunikacji i dystrybucji. Do celów monitorowania efektów integracji procesów komunikacji i strategii rynkowej należy wykorzystać odpowiednio dostosowane badania marketingowe. W pracy zaproponowano koncepcję integracji tych procesów oraz spójny model oparty o relacje między sferą komunikacji i strategii rynkowej oraz badań jako sposób organizacji tych procesów. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to present the concept of the integrated market strategy based on the previous presented the integrated market communication. The special attention was given to particular strategies towards products, brands, prices, distribution and promotion. These elements create the integrated market strategy of food companies directed to consumers. The other way from consumer to food companies is related to market research conducted in general or in particular elements of integrated market communication. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Altkorn J. (1999), Metody oceny marek, "Marketing i rynek" nr 5.
 2. Górska-Warsewicz H. (2011), Architektura marek przedsiębiorstw. Wybrane aspekty kształtowania marek przedsiębiorstw sektora żywnościowego, Wyd. Difin, Warszawa.
 3. Górska-Warsewicz H., Pałaszewska-Reindl T. (2002), Marka na rynku produktów żywnościowych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 4. Górska-Warsewicz H., Świątkowska M., Krajewski K. (2009), Model zintegrowanej komunikacji rynkowej. Aspekty zarządzania produktem i marką na rynku żywności, Wyd. SGGW, Warszawa.
 5. Haffer R. (2000), Satysfakcja konsumentów i jej pomiar, [w:] Marketingowe testowanie produktów, S. Sudoł, J. Szymczak, M. Haffer (red.), PWE, Warszawa.
 6. Kall J. (2001), Silna marka. Istota i kierowanie, PWE, Warszawa.
 7. Karasiewicz G. (1997), Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa.
 8. Mynarski S. (1992), Metody badania postępowania konsumentów na tynku, [w:] Badania marketingowe. Metody i oprogramowanie komputerowe, J. Bazarnik, T. Grabiński, E. Kącik, S. Mynarski, A. Sagan, Canadian Consortium of Management Schools, AE, Kraków.
 9. Nowacki R. (2002), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa.
 10. Rydel M. (2001), Komunikacja jako element marketingu, [w:] Komunikacja marketingowa, M. Rydel (red.), Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk.
 11. Świątkowska M., Górska-Warsewicz H.. Krajewski K. (2010), Zarządzanie komunikacją lynkowąprzedsiębiorstw. Organizacja, strategie, uwarunkowania, Wyd. SGGW, Warszawa.
 12. Wiktor J.W. (2004), Promocja, [w:] Podstawy marketingu, J. Altkom (red.), Instytut Marketingu, Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu