BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska-Ziarko Anna (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Sochoń Marek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Związek pomiędzy wskaźnikami rynkowymi i miernikiem syntetycznym kondycji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa
Correlation between Market Indicato and Aggrogate Measure of the Economic and Financial Situation of the Company
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2012, nr 242, s. 177-189, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Analiza finansowa, Porządkowanie liniowe, Kondycja finansowa, Spółki giełdowe
Financial analysis, Linear ordering, Financial condition, Stock market companies
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było sprawdzenie, czy występuje związek pomiędzy kondycją ekonomiczno-finansową a wartością wybranych wskaźników rynkowych. Do oceny kondycji przedsiębiorstwa wykorzystano miernik syntetyczny skonstruowany na podstawie wartości wskaźników finansowych. Przeprowadzone badania pozwoliły stwierdzić, że nie wszystkie wskaźniki rynkowe wykazują korelację z syntetyczną miarą kondycji ekonomiczno-finansowej. W szczególności wskaźnik P/E, uważany przez inwestorów giełdowych za jeden z najważniejszych wskaźników charakteryzujących atrakcyjność inwestycyjną podmiotu, był tylko w niewielkim stopniu skorelowany z miernikiem kondycji. Silna dodatnia zależność występuje natomiast pomiędzy miernikiem kondycji i wskaźnikiem rynkowym opartym na wielkości sprzedaży. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article was to verify whether the correlation between the economic and financial situation of a company and given market indicators exists. An aggregate measure was used to describe the economic and financial situation of the company. The analysis indicates that not all of the analyzed market indicators are correlated with the aggregate measure of the company's financial standing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Balicki, A., 2009, Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno--ekonomiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 2. Barbee, W.C., Jr., Jeong, J., Mukherji, S., 2008, Relations between Portfolio Returns and Market Multiples, Global Finance Journal, no. 19, s. 1-10.
 3. Bolek, M., Wolski, R., 2012, Profitability or Liquidity: Influencing the Market Value - the Case of Poland, International Journal of Economics and Finance, vol. 4, no. 9, s. 182-190.
 4. Gąsiorkiewicz, L., 2011, Analiza ekonomiczno-finansową przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 5. Haugen, R.A., 1996, Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG-Press, Warszawa.
 6. Łuniewska, M., 2005, Evaluation of Selected Methods of Classification for the Warsaw Stock Exchange, International Advances in Economic Research, no. 11, s. 469-181.
 7. Mahalanobis, PC, 1936, On the Generalized Distance in Statistics, Proc. Natl. Inst. Sci., India, vol. 12, s. 49-55.
 8. Ostasiewicz, W. (red.), 1999, Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Sierpińska, M., Wędzki, D., 1997, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Szczepaniak, P., 1996, Relacje między płynnością a rentownością finansową, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Finanse i Bankowość, nr 723, s. 35-42.
 11. Tarczyński, W, 1995, O pewnym sposobie wyznaczania składu portfela papierów wartościowych, Przegląd Statystyczny, nr 1, s. 91-106.
 12. Tarczyński, W., 2002, Fundamentalny portfel papierów wartościowych, PWE, Warszawa.
 13. Tarczyński, W., Łuniewska, M., 2005, Analiza portfelowa na podstawie wskaźników rynkowych i wskaźników ekonomiczno-finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, nr 16, s. 257-271.
 14. Walesiak, M., Dudek, A., 2010, Finding Groups in Ordinal Data: An Examination of Some Clustering Procedures, Studies in Classification, Data Analysis, and Knowledge Organization, Part 2, s. 185-192.
 15. Zelek, A., 2003, Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1689-7374
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu