BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Dunal Artur (Uniwersytet Gdański)
Title
Zarządzanie poprzez wartości w procesie zmian kulturowych : studium przypadku przedsiębiorstwa produkcyjnego
Managing by Values in Culture Change Process : Production Company Case Study
Source
Zarządzanie i Finanse, 2012, R. 10, nr 4, cz. 2, s. 97-115, rys., bibliogr. 14 poz.
Journal of Management and Finance
Keyword
Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie przez wartość, Kultura organizacyjna
Production enterprise, Management by value, Organisational culture
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł składa się z dwóch części. W części pierwszej przedstawiamy kategorię wartości z perspektywy nauki o organizacji i zarządzaniu począwszy od Eltona Mayo i efektu Hawthorne oraz koncepcji kultury według Geerta Hofstede. Prezentujemy rozumienie wartości w literaturze polskiej na podstawie publikacji Cz. Sikorskiego, L. Zbiegień-Maciąg, Ł. Sułkowskiego oraz A. Stachowicz-Stanusch oraz innych badaczy. W części drugiej prezentujemy studium przypadku zarządzania poprzez wartości w przedsiębiorstwie produkcyjnym na podstawie autorskich badań Artura Dunala. W rozważaniach skupiamy się na wpływie wartości na proces zmiany kulturowej. Część jakościowa badań zawiera opis przedsiębiorstwa i systemu zarządzania, omówienie rytuałów organizacyjnych i procesu wdrażania zmian kulturowych. Część statystyczna to przedstawienie badań kultury organizacyjnej z wykorzystaniem modelu wartości konkurujących Cameron - Quinna. Na zakończenie przedstawiamy nasze refleksje na temat drogi, jaką mają do pokonania polscy menedżerowie, żeby docenić wartości w biznesie. (abstrakt oryginalny)

The article consists of two chapters. First chapter presents of values from organizational theory perspective, starting with Elton Mayo and Hawthorne effect and Geert Hofstede culture theory. Then we focus on values in Polish literature, studying Cz. Sikorski, L. Zbiegień-Maciąg, Ł. Sułkowski, A. Stachowicz-Stanusch and other. Second chapter includes Management by Values case study in production company basing on Artur Dunal's research. We try to answer a question - How values affect culture change management. Qualitative analysis includes description of the company, its management system, organizational rituals and so far culture change journey. Quantitative analysis comprises research on organizational culture using Cameron - Quinn competing values framework. Summary presents our reflections on journey that Polish business is to done to appreciate managing by values. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Drucker, P. F. (2009). Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes Sp. z o.o.
 2. Fryzeł, B. (2005) Kultura korporacyjna. Poglądy, teorie, zarzadzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 3. Herman, A. (2011, 12.08). Pobrano 07.02. 2012 z lokalizacji http://www.valuecomesfirst.pl/management-by-values/
 4. Hofstede, G., Hofstede, G. J. (2007) Kultury i organizacje. Zaprogramowanie umysłu (wyd. Wydanie II zmienione), (M. Durska, Tłum.) Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Kostera, M. (2010) Organizacje i archetypy, Wyd. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.
 6. Kostera, M., Hatch, M. J., Koźmiński, A. K. (2010) Trzy oblicza przywództwa. Menedżer - artysta - kapłan, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 7. Lachowski, S. (2012) Droga ważniejsza niż cel. Wartości w życiu i biznesie, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa.
 8. Nogalski, B., Dunal, A. (2012) Kultura organizacyjna - przedstawienie koncepcji, w: Kardas J. S., Przeobrażenia i wsparcie procesów zarządzania ludźmi, Studio Emka, Warszawa.
 9. Nogalski, B., Dunal, A. (2012a) Paradoks przywództwa organizacyjnego i dynamiki organizacji w zakładzie produkcyjnym branży motoryzacyjnej. Organizacja i kierowanie.
 10. Sikorski, C. (2009) Kształtowanie kultury organizacyjnej: filozofia, strategie, metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 11. Stachowicz-Stanusch, A. (2004) Zarządzanie poprzez wartości. Perspektywa rozowju współczesnego przedsiębiorstw, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
 12. Stachowicz-Stanusch A. (2007) Potęga wartości: Jak zbudować nieśmiertelną firmę, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 13. Sułkowski, Ł. (2002) Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 14. Zbiegień-Maciąg, L. (2005) Kultura w organizacji. Identyfikacja kultur znanych firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2084-5189
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu