BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mrowicka Joanna (Ministerstwo Finansów)
Title
Audytorzy w roli gatekeepers w systemie kontroli zarządczej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie w administracji publicznej : narzędzia, 2012, s. 33 - 38, rys., bibliogr. 4 poz.
Keyword
System kontroli wewnętrznej (SKW), Audyt, Zarządzanie ryzykiem, Sektor publiczny
Internal control system, Audit, Risk management, Public sector
Abstract
Audytor wewnętrzny jest osobą, która poprzez swoją pracę powinna starać się usprawniać system zarządzania organizacją i przyczyniać się do budowy ładu organizacyjnego. Usprawniać nie zawsze znaczy zmieniać. Efektywna realizacja funkcji audytu wewnętrznego polega na realizacji zarówno funkcji zapewniającej, jak i doradczej. Funkcja zapewniająca audytu wewnętrznego polega na systematycznej ocenie organizacji w celu zapewnienia kierownictwa jednostki - w szczególności w sektorze publicznym - o działaniu zgodnym z prawem. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Coffe J.C. Jr.: Gatekeepers. The professions and corporate governance. Oxford University Press, London 2006.
  2. Gramling A.A., Rittenberg L.E., Johnstone K.M.: Auditing. International Edition. South-Western Cengage Learning, London 2010.
  3. Passent D.: Leniwy cenzor. "Polityka" 2012, nr 41 (2978).
  4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, www.mofnet.gov.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu