BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikołajczyk Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Kontrowersje wokół efektywności bankowych fuzji i przejęć
A Controversy Over Efficiency of Bank Mergers and Acquisitions
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 281-296, rys., tab.
Keyword
Fuzje i przejęcia, Sektor finansowy, Banki, Efektywność, Badanie efektywności
Mergers and acquisitions, Financial sector, Banks, Effectiveness, Research efficiency
Note
streszcz.
Abstract
Fuzje i przejęcia w sektorze finansowym od lat są przedmiotem licznych badań i analiz, jednakże uzyskane wyniki są wciąż niejednoznaczne i nie pozwalają na uogólnienia. Wskazuje to na ogromną rolę czynników jednostkowych, wielkości i stopnia zróżnicowania łączących się podmiotów, charakteru transakcji, zasięgu, miejsca i czasu. Celem pracy jest ocena efektywności fuzji bankowych w Polsce w kontekście stopnia zróżnicowania uczestniczących w nich podmiotów. Do analizy wybrano cztery połączenia, które miały miejsce pomiędzy 2001 a 2006 rokiem, a w które zaangażowane były duże i średnie banki o podobnych bądź wyraźnie zróżnicowanych profilach działalności. Identyfikację efektu synergii oparto na analizie wybranych wskaźników rentowności i bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Altunbas Y., Marqués-Ibáñez D., Mergers and Acquisitions and Bank Performance in Europe: The Role of Strategic Similarities, "Journal of Economic and Business", No. 60, 2008, s. 204-222.
  2. Deloitte & Touche LLT, Integration is key: Mergers & Acquisitions and the European Banking Landscape, Londyn 2007.
  3. DeLong G., Stockholders gains from focusing versus diversifying bank mergers, "Journal of Financial Economics", 59, 2001, s. 221-252.
  4. Fiordelisi F., Mergers and Acquisitions in European banking, Palgrave Macmillan, 2009, s. 52-55.
  5. Heffernan S., Nowoczesna bankowość, WN PWN, Warszawa 2007, s. 648.
  6. KPMG, World Class Transaction: Insights into creating shareholder value through mergers and acquisitions, KPMG Transaction Services, 2001.
  7. The Banker, lipiec 2003 i lipiec 2009.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu