BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Galbarczyk Tamara Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Funkcjonowanie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju
The Functioning of Cooperative Savings and Loan Associations (SKOK) in Poland - the Current Condition and Prospects of Development
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 355-374, tab.
Keyword
Rynki finansowe, Kasy spółdzielcze, Prawo spółdzielcze
Financial markets, Credit unions, Cooperative law
Note
streszcz., summ.
Company
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa (SKOK)
Cooperative Savings and Credit Unions
Abstract
Spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe są podmiotami działającymi na rynku finansowym obok banków, instytucji kredytowych i instytucji pośrednictwa kredytowego. Skok, podobnie jak banki spółdzielcze działają na podstawie ustawy Prawo spółdzielcze. Nie są jednak bankami i nie podlegają regulacjom ustawy Prawo bankowe. Wydaje się, że system skok pełni rolę zarówno komplementarną, jak i substytucyjną w stosunku do sektora bankowego. Oferowane produkty mogą być zarówno uzupełnieniem, jak i mogą być konkurencyjne w stosunku do oferty bankowej. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym opracowaniu jest charakterystyka wybranych sfer działalności skok, określających ich potencjał i próba określenia perspektyw ich funkcjonowania w przyszłości w kontekście planowanej nowelizacji ustawy regulującej ich działanie. (abstrakt oryginalny)

During the whole period analyzed, the number of SKOK associations diminished while the number of branches, members, employees as well as the amount of assets, deposits and loans increased. The overwhelming number of SKOK associations still made profit by the end of 2008. Unfortunately, the financial crisis had an impact on the financial results of the associations in the recent period. This is shown among others in their own capital decrease, negative financial results and turnover profitability rates as of 30 June, 2009. We should also mention a possible threat to the continued market expansion of SKOKs, i.e. the macroeconomic risk, which intensified in 2009, especially in connection with the growing unemployment and economic slowdown. It may have an adverse impact on their financial results in the next years. Moreover, in 2008 a bill was submitted to the Sejm to amend the law on cooperative savings and loan associations and some other related laws. The draft law contains a number of substantive changes aimed at imposing public supervision over the assets accumulated in the SKOKs, a ban on the activities of the KSKOK (National Cooperative Savings and Loan Association) not regulated by statutory provisions, at reduction of burdens carried by SKOK associations for the KSKOK, and making it possible for SKOK associations to have actual influence on the KSKOK's decisions, at changing the rules of dividing the financial surplus so that members could benefit from the profits made by the association. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamowicz P., Ponad milion klientów, "Rzeczpospolita" z 25.06.2004 r.
  2. Golec M., Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe na rynku usług finansowych w Polsce, wyd. WSB, Poznań 2004, s. 59.
  3. Myczkowska A., Nie tylko dla klientów banków, "Rzeczpospolita" z 15.06.2005 r.
  4. Myczkowska A., System dobrych znajomych, "Rzeczpospolita" z 5.01.2005 r., dodatek "Ekonomia i Rynek".
  5. Myczkowska A., System dobrych znajomych; "Rzeczpospolita" z 5.01.2005 r., dodatek "Ekonomia i Rynek".
  6. Polański Z., Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej, [w:] System finansowy w Polsce, pod red. B. Pietrzaka, Z. Polańskiego, B. Woźniak, PWN, Warszawa 2004, s. 27.
  7. Samcik M., Jak SKOK-i tracą grunt, "Gazeta Wyborcza" z 6. 01.2005 r.
  8. SKOK-i bronią dobrego imienia, "Nasz Dziennik" z 23.11.2005 r.
  9. Wypych M., Finanse i instrumenty finansowe, Absolwent, Łódź 1977, s. 115.
  10. Zielewski P., Skok, hop, bęc, "Forbes", wrzesień 2008, dodatek "Forbes Inwestor".
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu