BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pańkowska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Asymetria informacji w gospodarce elektronicznej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wiedza i komunikacja w innowacyjnych organizacjach, 2011, s. 335-352, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Keyword
Technologie mobilne, Komunikowanie, Komunikowanie w biznesie, Informacja biznesowa, Rozwój technologiczny
Mobile technologies, Communication, Business communication, Business information, Technological development
Abstract
Internet zmienił oblicze współczesnego biznesu oraz sposoby i znaczenie komunikowania się. W komunikacji internetowej człowiek istnieje jako komunikat w języku. Niezależnie od tego, czy Internet traktuje się jako strukturę społeczną czy używa się go jako narzędzia do badań, prowadzenia biznesu lub tworzenia relacji społecznych technologie internetowe zmieniają sposoby komunikacji. Pozornie wydaje się, że Internet jest podobny do wielu wcześniej znanych środków komunikacji, takich jako pisanie listów czy telefon, jednak możliwości interakcji w komunikacji internetowej jest dużo więcej. Internet, urządzenia mobilne i środki masowego przekazu przenikają się wzajemnie i zmieniają kulturę komunikowania się. Nowe technologie internetowe eksponują dialogiczne cechy rzeczywistości społecznej. W środowisku Internetu pierwszym krokiem do egzystencji jest stworzenie dyskursu, czy to w formie słów, obrazów graficznych czy dźwięków. Jednostki społeczne rozumieją siebie tylko w bezustannym procesie dialogu i szerokiego porozumiewania się na podstawie wiedzy w prawdziwość podzielanych, treści. W Internecie percepcja czyjejś uwagi znana jest tylko przez wyraźną odpowiedź. Pozawerbalne aspekty procesu komunikowania się są w znacznej mierze niezauważalne albo za pomocą, technologii internetowych modyfikowane i eksponowane zgodnie z intencjami nadawcy. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Akerlof G.: The Markets for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Mechanism. "Quartely Journal of Economics" 1970, Vol. 84, No, 3
 2. Arrow K.: Granice organizacji. PWN, Warszawa 1985
 3. Brown A.L.. Kagel J.H.: Behaviour in a Simplified Stock Market: The Status Quo Bias, the Disposition Effects and the Ostrich Effect. "Annals of Finance" 2009, Vol. 5
 4. Byers J.W., Mitzenmacher M., Zerwas G.: Information Asymmetries in Pay-Per-Bid Auctions, How Swoopo Makes Bank arXiv: 1001. 0592v2. 2010
 5. Cai J., Liu Y., QianY.: Information Asymmetry and Corporate Governance. "Social Science Research Network" 2009. http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm7abs- tract_id=l 082589
 6. Clemons E.K., Row M.C.: Information Technology and Industrial Cooperation: The Changing Economics of Coordination and Ownership. "Journal of Management Information Systems" 1992, Vol. 9, No. 2
 7. Gros U.: Organizacyjne aspekty zachowań ludzi w procesach pracy. AE, Katowice 1994
 8. Gurbaxani V., Kemerer C.F.: An Agent-theoretic Perspective on the Management of Information Systems. Proceedings of the 22nd Hawaii International Conference on systems Sciences. 1989
 9. Jackson I.F.: Information Systems, the Customer Service Focus. Macmillan, Houndmills London 1998
 10. Jaap B., van Píyush D.M.: Making IT Governance Work in a Sarbanes-Oxley World. Wiley & Sons, Hoboken 2006
 11. Jacobson P.: Empowering the Physician-patient Relationship, The Effect of the Internet. "The Canadian Journal of Library and Information Practice and Research" 2007, Vol. 2, No. 1
 12. Jensen M.C., Meckling W.H.: Theory of The Firm, Managerial Behaviour, Agency Costs, and Ownership Structure. "Journal of Financial Economics" 1976, No. 3
 13. Jones C.R., Hill Ch.L.: Transaction Cost Analysis of Strategy-structure Choice. "Strategic Management Journal" 1988, Vol. 9
 14. Komai J.: AntiEquilibrium, teoria systemów gospodarczych. PWN, Warszawa 1977
 15. Markham A.N.: Metody, polityka i etyka reprezentacji w etnografii online. W: Metody badań jakościowych. Red. N. Denzin, Y. Lincoln. PWN, Warszawa 2009
 16. Markowski K.: Informacja strategicznym zasobem dla rozwoju działalności gospodarczej. Biuro Informacji Kredytowej SA, 2006. www.zbp.pl/photo/KGE/InformacjaBIKSA.ppt
 17. Moeller R.R.: Sarbanes-Oxley Internal Controls, Effective Auditing with AS5. Cob if and ITIL. Wiley, Chichester 2008
 18. Nielsen J.F., Sorensen H.B.: Organizing for Asymmetric Collaboration. W: Designing Organizations, 21st Century Approach. Red. R.M. Burton, B.H. Eriksen, D.D. Hakonsson, T. Knudsen, Ch.C. Snow. Springer, New York 2008
 19. Pańkowska M.: Agreements in Virtual Organizations. W: Information Systems Development: Towards a Service Provision Society. Red. G.A. Papadopoulos, W. Wojtkowski, W.G. Wojtkowski, S. Wrycza, J. Zupancic. Springer-Verlag, New York 2009
 20. Pławski W.: Netokracja i konsumtariat, czyli nowy podział społeczny w epoce Internetu. www.teberia.pl/ 2006 PAP - Nauka w Polsce
 21. Samuelson W.F., Marks S.G.: Ekonomia menedżerska. PWE, Warszawa 2009
 22. Radhakrishna Rao C.: Statystyka i prawda. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1989
 23. Strategor: Zarządzanie firmą, strategie, struktury, decyzje, tożsamość. PWE, Warszawa 1995
 24. Starr P.: Health Care Reform and the New Economy, Does the New Digital Economy Require a Different Vision for Health Reform - its Principles as Well as its Possibility? "Health Affairs" 2000, Vol. 19, No. 6
 25. Thorelli H.B.: Networks: Between Markets and Hierarchies. "Strategic Management Journal" 1986, Vol: 7
 26. Williamson O.: Transaction Cost Economics, The Governance of Contractual Relations. "Journal of Law and Economics" 1979, Vol. 22, No. 2
 27. Williamson O.: Economic Institutions of Capitalism, Firms, Markets, Relational Contracting. Macmillan Publishing Company, New York 1985
 28. www.bik.pl
 29. www.krs-online.com.pl
 30. www.neurosoft.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu