BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciemała Barbara (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach), Trafny Katarzyna (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach), Ganobis Tomasz (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach), Żak Tomasz (Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach)
Title
Rola kontroli i audytu w świetle zarządzania jednostką - ujęcie praktyczne
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie w administracji publicznej : narzędzia, 2012, s. 55 - 72, rys., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Kontrola wewnętrzna, Kontrola instytucjonalna, Audyt wewnętrzny, Sektor publiczny, Zarządzanie organizacją publiczną
Internal control, Institutional control, Internal audit, Public sector, Management of public organization
Company
Śląski Urząd Wojewódzki
Abstract
Niniejszą pracę można uznać za studium przypadku. Na przykładzie Wydziału Kontroli i Audytu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim, zaliczanym do sektora finansów publicznych (państwowa jednostka budżetowa), przedstawione zostaną niektóre narzędzia przyczyniające się do sprawniejszego i skuteczniejszego osiągania celów organizacji. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bolek T., Rosińska D.: Kontrola w administracji rządowej. "Kontrola Państwowa" 2012, nr 1 (342).
 2. Griffin R.W.: Podstawy zarządzania organizacjami. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 3. Lipiec-Warzecha L.: Ustawa o finansach publicznych. Komentarz. ABC, Warszawa 2011.
 4. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. The Institute of Internal Auditors, Alamonte Springs, Florida, USA, 2010.
 5. Poradniki. The Institute of Internal Auditors, Alamonte Springs, Florida, USA, 2010.
 6. Sprawozdanie roczne Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2012.
 7. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. nr 185, poz. 1092 z późn. zm.).
 8. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
 9. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. nr 31, poz. 206 z późn. zm.).
 10. Ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. 2003, nr 24, poz. 199 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego (Dz.U. nr 21 poz. 108).
 12. Wytyczne w sprawie kontroli w administracji rządowej. KPRM, Warszawa 2009.
 13. Standardy kontroli w administracji rządowej. KPRM, Warszawa 2012.
 14. bip.kprm.gov.pl
 15. www.mf.gov.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu