BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lenczyk-Woroniecka Katarzyna (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego)
Title
Audyt wewnętrzny jako źródło systematycznej oceny kontroli zarządczej
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie w administracji publicznej : narzędzia, 2012, s. 73 - 85, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Audyt wewnętrzny, Sektor publiczny, Zarządzanie organizacją publiczną
Internal audit, Public sector, Management of public organization
Abstract
Zmiana w 2009 roku ustawy o finansach publicznych, ukierunkowana m.in. na menedżerskie podejście do sposobu zarządzania jednostkami sektora finansów publicznych, zmieniła definicją audytu wewnętrznego, przenosząc akcent działalności komórek audytu wewnętrznego z działań obejmujących niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w jednostce, w wyniku którego kierownik jednostki uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów, na wspieranie kierownika jednostki poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej. Czy jest to coś nowego, czy to tylko gra słów? Na czym polega systematyczność oceny? Niniejsze opracowanie jest próbą odpowiedzi na te dwa pytania. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Goodson S.G., Mory K.J., Lapointe J.R.: Supplemental Guidance: The Role of Auditing in Public Sector Governance. The Institute of Internal Auditors 2012.
  2. Międzynarodowe standardy praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. The Institute of Internal Auditors Research Fundation (IIARF) 2009.
  3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dz.U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Dz.U. nr 21, poz. 108.
  5. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz. Urz. Ministra Finansów nr 15, poz. 84.
  6. Instytut Audytorów Wewnętrznych o/Polska: www.iia.org.pl/
  7. Internetowy słownik języka polskiego: www.sjp.pl
  8. Internetowy słownik synonimów: synonim.compela.com/
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu