BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lipka Robert (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego)
Title
Relacje pomiędzy audytem wewnętrznym a służbami kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem na przykładzie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Source
Prace Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Zarządzanie w administracji publicznej : narzędzia, 2012, s. 86 - 98, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Audyt wewnętrzny, Zarządzanie ryzykiem, System kontroli wewnętrznej (SKW)
Internal audit, Risk management, Internal control system
Company
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Abstract
Przedstawiono możliwe formy wsparcia procesu wdrażania i monitorowania systemu kontroli zarządczej przez audyt wewnętrzny przy wykorzystaniu doświadczeń komórki audytu wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Przykład ten posłuży analizie możliwych płaszczyzn współpracy ze służbami kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem powołanymi w organizacji. Podstawowym założeniem poniższej analizy jest bowiem fakt funkcjonowania w tej samej organizacji zarówno audytora bądź audytorów wewnętrznych, jak i pracownika lub pracowników, którym powierzone zostały obowiązki i uprawnienia związane z koordynacją procesów dotyczących systemu kontroli zarządczej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Dz.U. 2009, nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego. Dz.U. nr 21, poz. 108.
  3. Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Dz. Urz. MF nr 15, poz. 84.
  4. Komunikat nr 4 Ministra Finansów z dnia 20 maja 2011 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów. Dz. Urz. MF nr 5, poz. 23.
  5. Mazurek A., Knedler K.: Kontrola zarządcza - ujęcie praktyczne. Handikap, Warszawa 2010.
  6. Sławińska-Tomtała E.: Kontrola zarządcza w sektorze publicznym. Praktyczne wskazówki wdrożenia systemu. Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2010.
  7. Witryna internetowa Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska: www.iia.org.pl
  8. Witryna internetowa Ministerstwa Finansów: www.mf.gov.pl
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu