BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Waśniewska Anetta (Gdynia Maritime University, Poland)
Title
The Potential of the Population in the Baltic Sea Region in the Years 2001-2011
Potencjał ludności regionu Morza Bałtyckiego w latach 2001-2011
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 286, s. 157-168, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Issue title
Regional Economy in Theory and Practice
Keyword
Kapitał ludzki
Human capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Region Morza Bałtyckiego obejmuje obszar około 1 676 024 km2, który w 2011 roku zamieszkiwały 146 953 922 osoby. Jeden kilometr kwadratowy zamieszkiwało 87,7 osoby. Celem artykułu jest analiza demograficzna wybranych aspektów dotyczących sytuacji społeczno-ekonomicznej ludności zamieszkującej RMB w latach 2001-2011, jak również prezentacja indeksu potencjału analizowanego obszaru w oparciu o Indeks Rozwoju Społecznego.(abstrakt oryginalny)

The Baltic Sea Region comprises an area of approximately 1,676,024 km2, which in 2011 was inhabited by 146,953,922 people. Thus 87.7 people lived in one square kilometre. The purpose of this article is a demographic analysis of selected aspects of the socio-economic situation of the population in the BSR in 2001-2011, as well as the presentation of the index of the study area potential based on the Human Development Index.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Domański S.D., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
  2. Gawlikowska-Hueckel K., Procesy rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej. Konwergencja czy polaryzacja?, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2003.
  3. Gazińska M., Potencjał demograficzny w regionie. Analiza ilościowa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2003.
  4. Holzer Z.J., Demografia, PWE, Warszawa 2003.
  5. Latuch M., Demografia społeczno-ekonomiczna, PWE, Warszawa 1985.
  6. McRae H., Świat w roku 2020, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1996.
  7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu