BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szurek Piotr J.
Title
Model integracji korporacyjnych systemów informatycznych z technologiami wspomagającymi obieg informacji w przedsiębiorstwie
Models integration of corporate information systems technologies supporting the flow of information in the enterprise
Source
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa, 2010, nr 574, s. 221-226, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Współczesne aspekty informacji. T. 3
Keyword
Psychologia pracy, Systemy informatyczne, Przepływ informacji
Industrial psychology, Computer system, Data flow
Note
streszcz., summ.
Abstract
Wprowadzanie zmian w organizacji, takich jak wdrażanie systemów informatycznych, wiąże się z postawą oporu pracowników. Niedostateczna informacja, błędy komunikacyjne, a także nieformalna sieć komunikacji w postaci pogłosek i plotek powiększa skalę problemu. Celem mniejszej pracy jest przedstawienie modelu integracji intranetowych serwisów Web 2.0 z istniejącymi systemami informatycznymi zgodnie z założeniami Architektury Zorientowanej na Usługi, który usprawni proces obiegu informacji w firmie i zminimalizuje problemy komunikacyjne. (abstrakt oryginalny)

Making changes in organisations, eg. Information Systems implementation, builds employees against attitude. Insufficient information, communication errors and informal communication net of rumors and gossips, increase a scale of the problem. To reduce it or solve that issue is to build Intranet Web 2.0 services and integrate them with existing Information Systems, according to the Service Oriented Architecture paradigms. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Carter S., The Language of Business, SOA & WEB2.0, IBM Press, 2007.
  2. Lawler J.P., Howell-Barber H., Service Oriented Architecture, SOA Startegy, Methodology, and Technology, Auerbach Publication, New York 2008.
  3. Pietrasiński Z., Podstawy psychologii pracy, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1971.
  4. Potocki A., Komunikacja wewnętrzna w przedsiębuirstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
  5. van der Heuvel W.J., Aligining Modern Business Processes and Legacy Systems, The MIT Press, Cambridge 2007.
  6. Woolf B., Exploring IBM SOA Technolgy &Practice, Maximum Press, Florida 2008.
Cited by
Show
ISSN
0867-7727
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu