BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mesjasz Agata (Politechnika Częstochowska)
Title
Wybrane problemy statystycznej analizy kosztów ekologistyki w elektrowniach cieplnych
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2, 2006, s. 151-165, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Analiza statystyczna, Analiza kosztów, Koszty logistyki
Statistical analysis, Cost analysis, Logistics costs
Abstract
Podstawową kategorią ekonomiczną poddawaną analizie są koszty. Statystyczna analiza umożliwia badanie kształtowania się kosztów przy wykorzystaniu metod statystycznych. Celem opracowania jest wskazanie na możliwość zastosowania metod statystycznych w analizie kosztów ekologistyki oraz określenie, jakie informacje mogą zostać dostarczone w wyniku jej przeprowadzenia. Ze względu na istotę kosztów ekologistyki w ich analizie zastosowano następujące metody statystyczne: metody analizy współzależności kosztów z czynnikami mogącymi je kształtować, metody analizy dynamiki kosztów, w szczególności metody wyodrębniania tendencji rozwojowej. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Blaik P.: Logistyczno-marketingowy łańcuch tworzenia wartości jako systemowa determinanta efektywności zarządzania. [w:] Logistyka przedsiębiorstw w warunkach przemian. Red. J. Witkowski. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2002, nr 944.
  2. Blaik P.: Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania przedsiębiorstwem. PWE, Warszawa 2001.
  3. Lorenzen K.D.: Logistik-Kostenrechnung. Die vergessene Grundlage eines effektiven Logistik-Managements. Deutscher Betriebswirte-Verlag, Gerns- bach 1998.
  4. Luszniewicz A., Słaby Т.: Statystyka. C.H. Beck, Warszawa 2003.
  5. Nowicka-Skowron M.: Efektywność systemów logistycznych. PWE, Warszawa 2000.
  6. Twaróg J.: Koszty logistyki przedsiębiorstw. Biblioteka Logistyka, Poznań 2003.
  7. Weber Jürgen.: Logistikkostenrechnung. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 1987.
  8. Weselik A.: Kilka uwag o kosztach logistyki w przedsiębiorstwie. "Logistyka" 1996, nr 4.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu