BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Roman Michał (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Nuszkiewicz Krzysztof (Jadwiga Dziubińska Agricultural Education Centre Schools in Golądkowo, Poland)
Title
Changes in Agricultural Production in Poland After Accession to the European Union
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2013, t. 13(28), z. 4, s. 156-161, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rolnictwo, Wspólna Polityka Rolna, Hodowla zwierząt, Produkcja rolna, Produkcja roślinna
Agriculture, Common Agricultural Policy (CAP), Animal husbandry, Agricultural production, Crop production
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
The first part of the paper presents the issue of the Common Agricultural Policy and next it presents the development of Polish agriculture in the structures of the European Community. The paper presents the changes in the agrarian structure in Poland after the accession to the European Union. Special attention is paid to crop and livestock production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Instrumenty oddziaływania państwa na kształtowanie struktury obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce. Rola systemu ubezpieczenia społecznego rolników w kształtowaniu tej struktury. Stan obecny i rekomendacje na przyszłość oraz propozycje nowych rozwiązań dotyczących tego obszaru dla systemu ubezpieczeń rolników.[2009] IERiGŻ, Warszawa, p. 55.
  2. Judzińska A., Łopaciuk W. [2011]: Wpływ Wspólnej Polityki Rolnej na rolnictwo. IERiGŻ, Warszawa, pp. 51-57.
  3. Floriańczyk Z. [2003]: Charakterystyka instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej oraz ich wpływ na dochody rodzin rolniczych. IERiGŻ-PIB, Warszawa, pp. 43-49.
  4. Pięć lat Polski w Unii Europejskiej [2009]. Wydaw. Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa, p. 85.
  5. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce [2011]. Wydaw. MRiRW, Warszawa, pp. 8-9.
  6. Traktaty Ustanawiające Unię Europejską, Wspólnota Europejska, 1997, former Traktaty Rzymskie, Article 39, 1957.
  7. Wspólna polityka rolna. Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich [2012], Luksemburg, pp. 5-8.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu