BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc Andrzej (Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu)
Title
Jednostronne obniżenie wynagrodzenia wójta : (burmistrza, prezydenta miasta)
Unilateral Reduction of the Village Head's (Mayor's, City President's) Salary
Source
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2011, nr 4(25), s. 166-184
Keyword
Stosunek pracy, Ocena pracy, Wynagrodzenia
Legal employment relation, Work evaluation, Remuneration
Note
summ.
Abstract
Przedmiot niniejszych rozważań zawiera się w pytaniu czy rada gminy może jednostronnie obniżyć wynagrodzenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (dalej: wójta) bez ich zgody? Poza dyskusją pozostaje bowiem to, że zmiana taka jest możliwa w trybie porozumienia stron, czyli za zgoda wójta. (fragment tekstu)

The article discusses the controversial problem of the unilateral reduction of the remuneration of a mayor. Author engages in polemics with the opinions and arguments of the jurisdiction of courts, especially of the Supreme Court. Without denying the existence of gap in polish juridical regulation and being convinced of the need to eliminate it, says that this must be done by way of the formal change of law, and not by judicial interpretation of the law praeter or even contra legem. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. N. Krish, Global Administrative Law and the Constitutional Ambition, "LSE Legal Studies Working Paper" 2009, nr 10. Artykuł dostępny przez stronę: http://www.lse.ac.uk/collections/law/wps/
  2. G. Goździewicz, T. Zieliński, [w:] L. Florek (red.) i inni, Kodeks pracy. Komentarz, LEX 2011
  3. A. Rzetecka-Gil, Glosa do wyroku SN z dnia 9 czerwca 2008 r" II PK 330/07, LEX/el. 2009.
  4. T. Szewc, [w:] A. Szewc, T. Szewc, Wójt, burmistrz, prezydent miasta, Warszawa 2006, s. 440-441
  5. A. Rzetecka-Gil, Glosa do wyroku WSA w Gliwicach z dnia 2 czerwca 2011 r., IVSA/G/ 419/11, LEX/el. 2012.
  6. A. Rzetecka-Gil, Glosa do wyroku SN z dnia 9 czerwca 2008 r., II PK 330/07.
Cited by
Show
ISSN
1896-0049
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu