BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Oziębło Artur (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Perkowski Krzysztof (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Witosławska Irena (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Gizowska Magdalena (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Osuchowski Marcin (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie), Witek Adam (Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie)
Title
Właściwości mechaniczne azotku krzemu (Si3N4) spiekanego w warunkach ciśnienia izostatycznego oraz spiekanego swobodnie - analiza porównawcza
Mechanical Properties of Silicon Nitride (Si3N4) Submitted to Hot Isostatic Pressing and Pressureless Sintering Process - Comparative Analysis
Source
Szkło i Ceramika, 2014, nr 1, s. 13-16, tab., rys., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Materiałoznawstwo, Inżynieria materiałowa
Materials science, Materials engineering
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zbadano wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne materiałów otrzymanych z komercyjnie dostępnego azotku krzemu (Si3N4). Próbki azotkowe formowane metodą prasowania izostatycznego spiekano swobodnie w atmosferze azotu, następnie część próbek została poddana spiekaniu w warunkach ciśnienia izostatycznego (HIP). Dla obu serii próbek, różniących się procesem spiekania określono: gęstość pozorną, wytrzymałość na zginanie, twardość oraz krytyczny współczynnik intensywności naprężeń. Na podstawie otrzymanych wyników badań przeprowadzono analizę porównawczą materiałów uzyskanych w różnych procesach technologicznych i określono wpływ rodzaju spiekania na właściwości materiału. (abstrakt oryginalny)

In the presented paper mechanical properties of silicon nitride (Si3N4) material were studied. Silicon nitride samples were obtained from commercially available powder. Two paths of ceramic manufacturing were applied to obtain fully densifi ed bodies. All of the samples were sintered in nitrogen in atmospheric pressure. Part of the samples were additionally subjected to Hot Isostatic Pressing (HIP). Apparent density, bending strength, Vickers hardness and fracture toughness were measured for the two set of samples, which differed in preparation path. The results were analyzed in order to estimate the infl uence of pressure assisted post-sintering (HIP process) on the microstructure and mechanical properties of silicon nitride material. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. http://www.ceramtec.com/ceramic-materials/silicon-nitride/
  2. http://global.kyocera.com/fcworld/charact/heat/thermalcond.html
  3. Niihara K., Morena R., Hasselman D.P.H.: Evaluation of KIC of brittle solids by the indentation method with low crack-to-indent ratios. Journal of Material Science Letters 1982, 1, 13-16
  4. Berroth K.: Silicon Nitride Ceramics for Structural Components in Aviation and Space. Ceramic Forum International. 11-12/2012 17-20
  5. Becher P.F. et al.: Microstructural Design of Silicon Nitride with Improved Fracture Toughness: I, Effects of rain Size and Shape, Journal of American Ceramic Society, 81 (1998) 2821-2830.
  6. Pędzich Z. et al.: Twardość Vickersa i odporność na kruche pękanie wybranych kompozytów ceramicznych. Kompozyty (Composites) 3 (2003), 296-300
Cited by
Show
ISSN
0039-8144
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu