BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ostasiewicz Stanisława (Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu)
Title
Optymalna składka ubezpieczeniowa
Source
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Metody matematyczne, ekonometryczne i informatyczne w finansach i ubezpieczeniach. Część 2, 2006, s. 289-298, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Składki ubezpieczeniowe, Ubezpieczenia na życie, Funkcja użyteczności
Insurance premium, Life insurance, Utility functions
Abstract
Celem pracy jest analiza postępowania racjonalnie myślącego klienta przy zakupie jednorocznego ubezpieczenia na wypadek śmierci. Zakłada się że składka wynosi x jednostek i jest wpłacona w całości na początku okresu ubezpieczenia. W razie śmierci ubezpieczonego świadczenie wypłacane jest na końcu roku. Przyjmuje się, że na początku okresu ubezpieczenia klient posiada pewien majątek który oznaczamy w. Z biegiem czasu wielkość majątku może się zmienić. W rozpatrywanej pracy przyjmuje się, że wielkość majątku jest stała i równa w, ponieważ okres ubezpieczenia jest krótki. Rozważany w pracy problem polega na wyznaczeniu wielkości składki (a tym samym wielkości ubezpieczenia), którą skłonny jest zapłacić klient za ochronę ubezpieczeniową. Zakłada się, że klient postępuje racjonalnie, jeżeli chce osiągnąć jak największe korzyści. (fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dehez P., Dre'ze J.H.: State Dependent Utility. The Demand for Insurance and the Safety: [w:] The Value of Life and Safety. Red. M.W. Johnes-Lee. North-Holand Publishing Company, The Geneva Association 1982.
  2. Johnes-Lee M.W.: The Value of Life an Economic Analysis. The University of Chicago Press, Chicago 1976.
  3. Ostasiewicz S.: Składki w wybranych typach ubezpieczeń życiowych. AE, Wrocław 2002.
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu