BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burzała Milda Maria (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Determination of the Time of Contagion in Capital Markets Based on the Switching Model
Wyznaczanie czasu zarażania rynków kapitałowych na podstawie modelu przełącznikowego
Source
Dynamic Econometric Models, 2013, vol. 13, s. 69-85, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Korelacja, Model przełącznikowy
Financial markets, Correlation, Switching model
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule podjęto próbę porównania wnioskowania o zarażaniu rynków na podstawie okresów wskazanych przez model przełącznikowy Markowa z wnioskowaniem opartym na przedziale dla korelacji bezwarunkowych i ustaleniach arbitralnych. W celu kontrolowania zmieniających się w czasie korelacji wykorzystano model DCC. Ustalenie ekstremalnie wysokich korelacji przy wykorzystaniu przedziału dla korelacji bezwarunkowych lub modelu przełącznikowego MS(3) prowadzi do podobnych rezultatów w zakresie wnioskowania o wystąpieniu procesu zarażania rynku. Wnioski o zarażaniu są jednak stawiane przy wyższym poziomie istotności w przypadku modelu przełącznikowego. (abstrakt oryginalny)

This article attempts to compare conclusions made about market contagion based on the periods indicated by using the Markov-switching model and based on a range for unconditional correlations as well as on arbitrary arrangements. DCC-model was used to control for correlation change over time. Determination of extremely high correlations by using a range for unconditional correlations and the MS(3) switching model yields similar results regarding conclusions about the occurrence of the process of contagion in a market. Conclusions about contagion are, however, made at a higher significance level in the case of the switching model. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aczel, A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu (Statistic in Business), PWN, Warszawa.
 2. Billio, M., Lo Duca, M., Pelizzon, L. (2005), Contagion Detection with Switching Regime Models: a Short and Long Run Analysis, Working Paper 05.01, University Ca'Foscari of Venice, Italy, DOI: http://dx.doi.org/10.2139%2Fssrn.676956.
 3. Burzała, M. M. (2012), Efekty zarażania giełd europejskich w czasie kryzysu finansowego 2008-2009 - model logitowy dla danych panelowych (Contagion Effects on European Stock Exchanges During 2008-2009 Financial Crisis - Logit Model for Panel Data), in: Appenzeller D. (ed.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii: metody, analizy, prognozy (Mathematics and computer science at the service of economics: methods, analysis, forecasts), 31-43, Wydawnictwo Naukowe UEP, Poznań.
 4. Cieciura, M., Zacharski, J. (2007), Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym (Probabilistic Methods: a Practical Approach), Vizja Press&IT, Warszawa.
 5. Davidson, J. (2013), Time Series Modelling, Version 4.38, University of Exeter, http://www.timeseriesmodelling.com/tsmod4doc.pdf, (13.06.2013), DOI: http://dx.doi.org/10.2307%2F2231972.
 6. Doman, M., Doman, R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej (Volatility and Risk Modeling. Methods of Financial Econometrics), Oficyna, Kraków.
 7. Dungey, M., Fry, R. A., Gonzalez-Hermosillo, B., Martin, V. L. (2005), Empirical Modeling of Contagion: A Review of Methodologies, Quantitative Finance, 5(1), 9-24, DOI: http://dx.doi.org/10.1080%2F14697680500142045.
 8. Dungey, M., Fry, R., A., González-Hermosillo, B., Martin, V., L. (2007), Contagion in Global Equity Markets in 1998: The Effects of the Russian and LTCM Crises, North American Journal of Economics and Finance, 18(2), 155-174, DOI: http://dx.doi.org/10.1016%2Fj.najef.2007.05.003.
 9. Eichengreen, B., Rose, A., Wyplosz, C., Dumas, B., Weber, A. (1995), Exchange Market Mayhem: The Antecendents and Aftermath of Speculative Attacks, Economic Policy, 21, 249-312, DOI: http://dx.doi.org/10.2307%2F1344591.
 10. Eichengreen, B., Rose, A., Wyplosz, C. (1996), Contagious Currency Crises: First Tests, The Scandinavian Journal of Economics, 98(4), 463-484, DOI: http://dx.doi.org/10.2307%2F3440879.
 11. Engle, R. F. (2002), Dynamic Conditional Correlation: a Simple Class of Multivariate Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity Models, Journal of Business and Economic Statistics, 20(3), 339-350, DOI: http://dx.doi.org/10.1198%2F073500102288618487.
 12. Fiszeder, P. (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych (The GARCH-Class Models in Empirical Financial Research), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.
 13. Forbes, K., Rigobon, R. (2002), No Contagion, Only Interdependence: Measuring Stock Market Comovements, The Journal of Finance, 57(5), 2223-2261. DOI: http://dx.doi.org/10.1111%2F0022-1082.00494.
 14. Glosten, L., Jagannathan, R., Runkle, D. (1993), On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks, Journal of Finance, 48, 1179-1801, DOI: http://dx.doi.org/10.2307%2F2329067.
 15. Goldstein, M. (1998), The Asian Financial Crisis: Causes, Cures and Systemic Implications, Institute for International Economics, Peterson Institute.
 16. Hamilton, J. D. (1989), A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle, Econometrica, 57(2), 357-384, DOI: http://dx.doi.org/10.2307%2F1912559.
 17. Jajuga, K. (2006), Rynek wtórny papierów wartościowych (Secondary market securities), Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego, Warszawa.
 18. Kaminsky, G. L., Reinhart, C. M. (2000), On Crises, Contagion and Confusion, Journal of International Economics, 51(1), 145-168, DOI: http://dx.doi.org/10.1016%2FS0022-1996%2899%2900040-9.
 19. Kaminsky, G. L., Reinhart, C. M. (2002), The Center and the Periphery: Tales of Financial Turmoil, mimeo, George Washington University.
 20. Masson, P. (1998), Contagion: Monsoonal Effects, Spillovers and Jumps between Multiple Equilibria, IMF Working Paper WP/98/142, DOI: http://dx.doi.org/10.1017%2FCBO9780511559587.017.
 21. Osińska, M. (2006), Ekonometria finansowa (Financial Econometrics), PWE, Warszawa.
 22. Pericoli, M., Sbracia, M. (2003), A Primer on Financial Contagion, Journal of Economic Surveys, 17(4), 571-608, DOI: http://dx.doi.org/10.1111%2F1467-6419.00205.
 23. Pesaran, M. H., Pick, A. (2004), Econometric Issues In The Analysis Of Contagion, University of Cambridge, Working Paper in Economics 0402, Cambridge.
 24. World Bank, http://www.worldbank.org/economicpolicy/managing%20volatility/contagion/definitions.htm (14.05.2012).
Cited by
Show
ISSN
1234-3862
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2013.004
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu