BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kliber Agata (Poznań University of Economics, Poland), Będowska-Sójka Barbara (Poznań University of Economics, Poland)
Title
Economic Situation of the Country or Risk in the World Financial Market? The Dynamics of Polish Sovereign Credit Default Swap Spreads
Sytuacja gospodarcza kraju, czy oczekiwania? Co decyduje o dynamice polskich kontraktów CDS?
Source
Dynamic Econometric Models, 2013, vol. 13, s. 87-106, aneks, rys., bibliogr. 19 poz.
Keyword
Swap ryzyka kredytowego, Indeks giełdowy, Kurs walutowy, Zmienność
Credit default swap (CDS), Stock market indexes, Exchange rates, Variability
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule dokonano analizy dynamiki kontraktów CDS (Credit Default Swap - instrumentów zamiany ryzyka kredytowego) wystawianych na polskie euroobligacje. Badanie dotyczy okresu 2008-2013. Celem badania jest określenie, czy na dynamikę kontraktów wpływ mają wydarzenia międzynarodowe, czy też krajowe, a w rezultacie, czy spread kontraktów, interpretowany jako wskaźnik ryzyka danego kraju, faktycznie to ryzyko odzwierciedla. Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że do opisu dynamiki i zmienności kontraktów CDS wystarczy model ze zmiennymi reprezentującymi ryzyko krajów sąsiadujących, nie uwzględniający wielkości związanych z jego gospodarką. (abstrakt oryginalny)

In the article we examine what determines the Polish sovereign Credit Default Swap dynamics. We consider not only measures of changes of the economic situation of the country, but also the impact of the international data. We find that the dynamics of the Polish sCDSs is very vulnerable to the dynamics of exchange rates, stock indices and bond spreads. These variables allow us to explain its behavior without including variables reflecting economic situation of the country. It is shown that the impact of information inflow is also important. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Almeida, A., Goodhart, C., Payne, R. (1998), The Effects of Macroeconomic News on High Frequency Exchange Rate Behavior, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33, 383-408, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2331101.
 2. Będowska-Sójka, B. (2011), The Impact of Macro News on Volatility of Stock Exchanges, Dynamic Econometric Models, 11, 99-110, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2011.007.
 3. Bollerslev, T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Econometrics, 31, 307-327.
 4. Bollerslev, T., Wooldridge, J. M. (1992), Quasi-maximumLikelihood Estimation and Inference in Dynamic Models with Time-varyingCovariances, Econometric Reviews, 11, 143-172.
 5. Coudert, V., Gex, M. (2010), Credit Default Swap and Bond Markets: which Leads the Other?, Financial Stability Review, Banque de France, 14, 161-167.
 6. Engle, R. (2002), Dynamic Conditional Correlation - a Simple Class of Multivariate GARCH Models, Journal of Business and Economic Statistics, 20, 339-350, DOI: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.236998.
 7. Giannikos, C., Guirgis, H., Suenn, M., (2013), The 2008 Financial Crisis and the Dynamics of Price Discovery Among Stock Prices, CDS Spreads and Bond Spreads for U.S. financial firms, Journal of Derivatives, 21, 27-48, DOI: http://dx.doi.org/10.3905/jod.2013.21.1.027.
 8. Kalev, P. S., Liu, W.-M., Pham, P .K., Jarnecic, E. (2004), Public Information Arrival and Volatlity of Intraday Stock Returns, Journal of Banking and Finance, 28, 1441-1467, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0378-4266(03)00126-2.
 9. Kliber, A. (2013a), Influence of the Greek Crisis on the Risk Perception of European Economies, Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, 5(2), 125-161.
 10. Kliber, A. (2013b), Ocena ryzyka Polski z wykorzystaniem tradycyjnych mierników gospodarczych oraz premii kontraktów CDS - porównanie (Risk of Poland According to Traditional Economic Risk Measures and sCDS Premia - a Comparison), under review for Studia Oeconomica Posnaniensia. (available at the author website: http://kms.ue.poznan.pl/kliber)
 11. Kosmidou, K., Doumpos, M. Zopoundis, C. (2008), Country Risk Evaluation, Springer.
 12. Lamoureux, C. G., Lastrapes, W. D. (1990), Heteroskedasticity in Stock Return Data: Volume Versus GARCH Effects, Journal of Finance, 45, 220-229, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2328817.
 13. Laurent, S., Peters J.-P. (2002), G@RCH 2.2: An OX Package for Estimating and Forecasting Various ARCH Models, Journal of Economic Surveys, 16, 447-485, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-6419.00174.
 14. Laurent, S., Boudt, K., Lahaye, J., Peters, J-P., Rombouts, J., Violante, F. (2010) G@RCH 6.1., www.garch.org.
 15. Longstaff F. A., Mithal S., Neis E. (2005), Corporate Yield Spreads: Default Risk or Liquidity? New Evidence from the Credit Default Swap Market, The Journal of Finance, 60, 2213-2253, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.2005.00797.x.
 16. Longstaff, F. A., Pan, J., Pedersen, L. H., Singleton, K. J. (2011), How Sovereign is Sovereign Credit Risk? American Economic Journal: Macroeconomics, American Economic Association, 3(2), 75-103, DOI: http://dx.doi.org/10.1257/mac.3.2.75.
 17. Pfaff, B. (2008a), VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation Within R Package vars, Journal of Statistical Software, 27(4), http://www.jstatsoft.org/v27/i04/, (01.08.2010).
 18. Pfaff, B. (2008b), Analysis of Integrated and Cointegrated Time Series with R. Second Edition, Springer, New York.
 19. Plank, T. (2010), Do Macro-Economic Fundamentals Price Emerging Market Sovereign CDS Spreads?, Working Paper: http://finance.wharton.upenn.edu/weiss/wpapers/2010/10-5.pdf, (10.06.2013).
Cited by
Show
ISSN
1234-3862
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2013.005
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu