BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mosionek-Schweda Magdalena (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)
Title
Emitenci na rynku NewConnect
Issuers on the NewConnect Market
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 499-514, tab., rys.
Keyword
Rynek NewConnect, Rynek kapitałowy, Obrót papierami wartościowymi, Alternatywny System Obrotu (ASO), Giełda papierów wartościowych
NewConnect market, Capital market, Securities trading, Alternative Investment Market (AIM), Stock market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W dniu 30 sierpnia 2007 roku na polskim rynku kapitałowym pojawiła się nowa platforma obrotu papierami wartościowymi - NewConnect (NC), działająca poza rynkiem regulowanym, w formule alternatywnego systemu obrotu (ASO). Po niespełna trzech latach funkcjonowania, NC posiada w ofercie papiery wartościowe wyemitowane przez 125 spółek. W porównaniu z głównym warszawskim parkietem, na którym w tym samym czasie notowane są walory 379 emitentów, może się wydawać, że inwestowanie na platformie alternatywnej powinno być znacznie łatwiejsze, a przed wszystkim mniej czasochłonne. W rzeczywistości, szczególna formuła działania NC, obowiązujące regulacje oraz profil emitentów sprawiają, że jest to rynek niezwykle ryzykowany i trudny, zwłaszcza dla początkujących inwestorów. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie specyfiki polskiego ASO w oparciu o charakterystykę wybranych spółek notowanych w tym systemie. (abstrakt oryginalny)

The NewConnect market was opened on 30 August 2007, at the end of a bull market period on global financial markets and at a time when economic problems in the USA started. It is organized and operated by the Warsaw Stock Exchange (WSE) outside the regulated market as the Alternative Trading System. This platform was developed for young dynamic Polish and foreign companies as an alternative source of capital required for financing of small and very innovative entities and investments. It is intended for companies which can't get capital from the main market because they do not meet the WSE's requirements (like: stage of development, size, age or type of business), or for which less strict regulations are more appropriate. Because of such issuer profile, NewConnect offers more liberal formal obligations and information requirements, which reduces cost of capital. According to the assumptions of the Warsaw Stock Exchange, NewConnect was also launched as the first step on the main exchange market for listed companies. It is like "kindergarten" for entities on their way to the regular market. The article aims to present a special character of NewConnect and some chosen issuers listed on this market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Chabasiewicz W., Akcje bankrutów na NewConnect, eBiuletyn NewConnect 13/2009, http://www.ncbiuletyn.pl.
  2. Chudzińska N., NewConnect i AIM na jednej ścieżce rozwoju? eBiuletyn NewConnect 25/2009, http://ncbiuletyn.pl.
  3. Fast Finance - z NewConnect na główny rynek GPW, http://www.newconnect.pl/index.php?page=infor- macje&ph_main_content_start=show&ph_main_content_cmn_id=3338.
  4. Pochmara P., Czy likwidację Perfect Line można było przewidzieć?, eBiuletyn NewConnect 10/2009, http://www.ncbiuletyn.pl.
  5. Wolak D., Perfect Line: historia upadku, http://www.parkiet.com/artykul/26,808924_Perfect_Line_historia_upadku.html.
  6. www.ncbiuletyn.pl.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu