BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Landmesser Joanna Małgorzata (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Title
Decomposing the Gender Gap in Average Exit Rate from Unemployment
Dekompozycja nierówności płciowych w przeciętnych stopach wyjścia ze stanu bezrobocia
Source
Dynamic Econometric Models, 2013, vol. 13, s. 163-174, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Różnica między płciami, Bezrobocie, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Rynek pracy
Gender gap, Unemployment, Employment discrimination, Labour market
Note
summ., streszcz.
Abstract
W pracy przeprowadzono analizę stóp wyjścia ze stanu bezrobocia, uwzględniającą zróżnicowanie płciowe. Proces opuszczania stanu bezrobocia badano dla obu płci osobno wykorzystując parametryczne modele hazardu. Głównym celem było dokonanie rozkładu nierówności między kobietami i mężczyznami podczas opuszczania bezrobocia. Zastosowana zmodyfikowana mikroekonometryczna technika dekompozycji Oaxaca-Blindera pozwoliła na wyodrębnienie czynników wyjaśniających zaobserwowane nierówności. Otrzymano, że nierówności płciowe są wyjaśniane w większości przez różniące się "wyceny" cech kobiet i mężczyzn dokonywane przez rynek. (abstrakt oryginalny)

In the paper, we analyse the exit rates from unemployment, taking into account gender differences. The process of leaving the unemployment state was examined for each sex separately using the parametric hazard models. The objective was to present a decomposition of inequalities between men and women when leaving unemployment. The application of the modified Oaxaca-Blinder decomposition technique allowed us to isolate the factors explaining the observed inequalities. We found, that the gender gap is explained almost exclusively by differences in the effects of men's and women's characteristics. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Altonji, J. G., Blank, R. M. (1999), Race and Gender in the Labor Market, in Ashenfelter, O., Card, D. (eds.), Handbook of Labor Economics, Volume III, North-Holland, Amsterdam, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S1573-4463(99)30039-0.
 2. Beblo, M., Beninger, D., Heinze, A., Laisney, F. (2003), Methodological Issues Related to the Analysis of Gender Gaps in Employment, Earnings and Career Progression, European Commission.
 3. Blinder, A. S. (1973), Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates, Journal of Human Resources, 8(4), 436-455, http://dx.doi.org/10.2307/144855.
 4. Edin, P. A. (1989), Unemployment Duration and Competing Risks: Evidence from Sweden, Scandinavian Journal of Economics, 91(4), 639-653, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/3440211.
 5. Gonzalo, M. T., Saarela, J. (2000), Gender Differences in Exit Rates from Unemployment: Evidence from a Local Finnish Labour Market, Finnish Economic Papers, 13(2), 129-139.
 6. Jensen, P., Westergård-Nielsen, N. (1990), Temporary Layoffs, in Hartog, J., Ridder, G., Theeuwes, J. (eds.), Panel Data and Labour Market Studies, North-Holland, Amsterdam. Kalbfleisch, J., Prentice, R. (2002), The Statistical Analysis of Failure Time Data, Second Edition, John Wiley and Sons, New York, DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9781118032985.
 7. Katz, L. F., Meyer, B. D. (1990), Unemployment Insurance, Recall Expectations, and Unemployment Outcomes, Quarterly Journal of Economics, 105(4), 973-1002, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2937881.
 8. Lancaster, T. (1979), Econometric Methods for the Duration of Unemployment, Econometrica, 47, 939-956, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/1914140.
 9. Landmesser, J. (2008), Analiza aktywności ekonomicznej kobiet wiejskich z wykorzystaniem ekonometrycznych modeli hazardu (The Analysis of Economic Activity of Women in Rural Areas Using the Econometric Hazard Models), Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists), 1/X, 233-239.
 10. Malarska, A. (2007), Diagnozowanie determinantów bezrobocia w Polsce nieklasycznymi metodami statystycznymi. Analiza empiryczna na podstawie danych BAEL, (Diagnosing the Determinants of Unemployment in Poland with Non-classical Statistical Methods. The Empirical Analysis Based on LFS-data), Wydawnictwo Biblioteka, Łódź.
 11. Oaxaca, R. L. (1973), Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. International Economic Review, 14, 693-709, DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2525981.
 12. Ollikainen, V. (2003), The Determinants of Unemployment Duration by Gender in Finland, VATT Discussion Papers, 316, Helsinki.
 13. Ortega Masagué, A. C. (2008), Gender Gaps in Unemployment Rates in Argentina, Económica, La Plata, 54(1-2), 161-202.
 14. Petrongolo, B. (2004), Gender Segregation in Employment Contracts, Discussion Paper 4303, CEPR, DOI: http://dx.doi.org/10.1162/154247604323068032.
 15. Steiner, V. (1989), Causes of Recurrent Unemployment - An Empirical Analysis, Empirica, 16, 53-65, DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF00924940.
 16. Tansel, A., Taşçi, H. M. (2010), Hazard Analysis of Unemployment Duration by Gender in a Developing Country: The Case of Turkey, IZA Discussion Paper, 4844, Bonn, DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9914.2010.00480.x.
 17. Weibull, W. (1939), A Statistical Theory of the Strength of Materials, Ingeniörs Vetenskaps Akademiens, Handlingar, 151, Stockholm.
 18. Yun, M. (2004), Decomposing Differences in the First Moment, Economic Letters, 82, 275-280, DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.econlet.2003.09.008.
Cited by
Show
ISSN
1234-3862
Language
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/DEM.2013.009
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu