BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzewiecka Milena (Politechnika Poznańska), Stasiuk Anna (Politechnika Poznańska)
Title
Charakterystyka kultury organizacyjnej przedsiębiorstwa produkcyjnego
Characteristics of manufacturing company organizational culture
Source
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2012, nr 4 (26), s. 123-140, rys., bibliogr. poz. 9
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Keyword
Kultura organizacyjna, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Organisational culture, Production enterprise, Employees in enterprise
Note
streszcz., summ.
Country
Wielkopolska
Wielkopolska
Abstract
W artykule autorki przedstawiły znaczenie zagadnień kultury organizacyjnej z punktu widzenia funkcjonowania organizacji. Kultura organizacyjna jako jeden z głównych czynników wpływa na funkcjonowanie pracowników w ramach przedsiębiorstwa, co może przekładać się na ich działalność zawodową, stymulując zaangażowanie w realizację obowiązków. W ramach przeprowadzonych badań ankietą OCAI, autorki oceniły kulturę organizacyjną w jednym z wielkopolskich przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

This paper presents the validity of covered issues from the perspective of functioning of an organization. Organizational culture, as one of the main factors, affects the activity of employees within an enterprise, which-in turn-may translate into their professional activity and enhance commitment. The authors conducted an OCAI survey and assessed the organizational culture in one of the Wielkopolska companies showing its impact on the employees' commitment in the factual state of the company and the need to feel the organizational culture by indicating its desired state.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cameron K.S., Quinn R.E., Kultura organizacyjna - diagnoza i zmiana, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  2. Juchnowicz M., Zarządzanie przez zaangażowanie. Koncepcja. Kontrowersje. Aplikacje, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
  3. Kopczewski M., Pączek B., Tobolski M., Istota kultury organizacyjnej w zarządzaniu przedsiębiorstwem produkcyjnym, w: http://www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_ pdf_2012/p084.pdf na dzień 16.08.2012.
  4. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R. JR, Kierowanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2011.
  5. Sturges J., Guest D., Should I Stay Or Should I Go?, Association of Graduate Recruiters, Warwick 1999.
  6. Taylor S., Płynność zatrudnienia. Jak zatrzymać pracowników w firmie, Oficyna Ekonomiczna Wolters Kluwer Polska, Kraków 2006.
  7. Wyrwicka M.K., Grzelczak A.U., Krugiełka A., Polityka kadrowa przedsiębiorstwa, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010.
  8. Wyrwicka M.K., Stasiuk A., Drzewiecka M., Masadyński M., Assessment of organisational culture as an element supporting change management in the enterprise, w: Knowledge Management and Organizational Culture of Global Organization, red. Grzybowska K., Wyrwicka M.K., Poznań 2011.
  9. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K., Koźmiński, W. Piotrowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1734-087X
Language
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.6288
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu