BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wąsewicz Maria (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego finansowanie
Polish Residential Property Market and its Financing
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 557-570, tab., rys.
Keyword
Rynek nieruchomości, Nieruchomości mieszkaniowe, Finansowanie mieszkalnictwa
Real estate market, Real estate housing, Housing financing
Note
summ.
Abstract
Rynek nieruchomości i rynek bankowy w roku 2009 zdał test wiarygodności w okresie spowolnienia gospodarczego. Pomimo zmniejszenia liczby kredytów nie doszło do załamania się rynku kredytów mieszkaniowych. Pomogło w tym wprowadzenie wielu ograniczeń w dostępie do kredytów, rządowy program "Rodzina na swoim" czy ustawa zakładającą pomoc osobom bezrobotnym spłacającym kredyty mieszkaniowe w formie dopłat do spłacanych rat kredytów. Elementy te przyczyniły się do stabilizacji cen mieszkań na rynku. Zastosowano nowoczesne instrumenty oceny ryzyka kredytowego klientów banków, takich jak np.: scoring kredytowy klienta, sprawdzanie klienta poprzez Biuro Informacji Kredytowej i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz ubezpieczenia (na wypadek utraty pracy, brakującego wkładu własnego, wpisu do hipoteki). Dodatkowe regulacje nadzorcze, takie jak: Rekomendacja S oraz Rekomendacja T zwiększają stabilność i bezpieczeństwo rynku. Szacowany niedobór nowych mieszkań sięga 1,5-3 mln, zatem potencjał rynku w Polsce mierzony portfelem finansującym rynek kredytów mieszkaniowych jest nadal ogromny. Wymagane byłoby usuniecie barier i zwiększenie m.in. bezpieczeństwa na rynku transakcji deweloperskich, przez co Państwo powinno wzmocnić swoją rolę i aktywność we wspieraniu budownictwa mieszkaniowego, zapewnienia długoterminowe refinansowania dla kredytów hipotecznych i odbudować wzajemne zaufanie uczestników rynku obrotu. (fragment tekstu)

The purpose of the article is to show the situation of polish housing property market and ways of financing it between 2000 - 2009. Situation on the housing property market is governed by prices on primary and secondary market, demand and supply and others conditions such as wealth community, amount of building permits and new dwellings. A significant influence on real estate market has also situation an international situation and economic factors such as: gross domestic product, unemployment rate, the rate of inflation, the interest rates and number and value of granted credits. Because of the fact that the polish economical situation was good, real estate market evolved. Prices on primary and secondary market increased, what caused that amount of building permits and new dwellings raised up also. The economic crisis hastened the changes on housing and banking market. Banks limited amount and number, changed ways and aggravating conditions of gaining credits. On the market showed new tendency like: government help, restrictions from supervision institution, stabilization of prices, highest quality of services. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Belniak S., Wierzchowski S., System finansowania inwestycji mieszkaniowych w Polsce, AE w Krakowie, Kraków 2001, s. 11.
  2. Biliński T., Współczesna polityka mieszkaniowa państwa i kierunki jej modyfikacji. Sprawy Mieszkaniowe, 1999, nr 2-3.
  3. Brzeski W.J., Korzyści wydajnego sektora przestrzennego - rynek nieruchomości, a zwarta przebudowa miast, [w:] Rola sektora nieruchomości w wydajnej realokacji zasobów przestrzennych, BRE Bank i CASE, Warszawa 2002.
  4. Główka G., Kredyt hipoteczny jako instrument finansowania nieruchomości mieszkaniowych, [w:] M. Bryx (red.) Wybrane aspekty finansowania i organizacji rynku nieruchomości, SGH Warszawa, Warszawa 2005, s. 86.
  5. Nykiel L., Potencjał rynku mieszkaniowego jako przedmiotu finansowania, Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości - vol. 14, nr 1, 2006, s. 193.
  6. Raport o sytuacji banków w 2008r., Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009, s. 44.
  7. Rubenstein D., The Impact of the Financial Services Meltdown on The Global Economy And The Private Equity Industry, 6 e Carlyle Group, Dubai 2008.
  8. Szafrański A., Wolimy nie pożyczać, "Gazet Bankowa" 2005, nr 27 (871).
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu