BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szabłowska Ewa (Uniwersytet Łódzki)
Title
Polski rynek wierzytelności
Polish Debt Market
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 571-584, rys.
Keyword
Wierzytelności, Windykacja wierzytelności, Handel wierzytelnościami
Liability, Debt collection, Sale of receivables
Note
streszcz., summ.
Abstract
Polski rynek wierzytelności jest jednym z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego. Pomioty działające na tym rynku, tj. firmy faktoringowe, firmy windykacyjne, pośrednicy w obrocie wierzytelnościami konkurują między sobą przede wszystkim ofertą. Starając się zwiększyć swój udział w rynku oferują kompleksowe usługi od profilaktyki (monitoring wierzytelności) poprzez zarządzanie ryzykiem, aż do pełnej oferty windykacji przedsądowej i sądowej. W takim kompleksowym pakiecie usług coraz częściej oferowane jest również finansowanie poprzez factoring. W opracowaniu poza oceną bieżącej sytuacji w poszczególnych segmentach rynku wierzytelności, wskazano na nasilające się zjawisko nieregulowania zobowiązań i jego negatywne efekty dla gospodarki, a także przedstawiono perspektywy dalszego rozwoju tego rynku. (abstrakt oryginalny)

Polish debt market is one of the fastest growing segments of the financial market. The companies occur on this market, such as factoring companies, debt collection agencies, middlemen in trade receivables compete among themselves and thanks to this gain further market share. Comprehensive services from prevention (monitoring claims) through risk management, to offer a full recovery and judicial are becoming more popular on polish market. The study beyond the assessment of current situation in the various segments of the polish debt market, pointed to the increasing phenomenon of default on payments and its negative impact on the economy, and also presents opportunities for further development of this market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białowolski P., Portfel należności polskich przedsiębiorstw IV kwartał 2009 roku, Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Gdańsk-Wrocław styczeń 2010, s. 6.
 2. Czapeczko D., Zasadnicze zmiany na rynku wierzytelności, "Gazeta Finansowa", 16.06.2007.
 3. Frączkiewicz K., Skup i sprzedaż wierzytelności przez banki, Promotor, Warszawa 2008, s. 45.
 4. Komosa A., Szkolny słownik ekonomiczny, Ekonomik, Warszawa 1999, s. 178.
 5. Kreczmańska-Gigol K., Faktoring w świetle prawa cywilnego, podatkowego i bilansowego, Difin, Warszawa 2006, s. 11.
 6. Ostaszewski J. i inni, Finanse spółki akcyjnej. Wydanie 3 rozszerzone, Difin, Warszawa 2009, s. 148.
 7. Pawłowski K., Nie spisuj długu na straty, CFO Magazyn Finansistów, nr 7/2005, s. 25.
 8. Szabłowska E., Podejście nadzorczo-regulacyjne krajów europejskich do technik sekurytyzacyjnych, [w:] Zeszyty Naukowe 29. Finanse i Rachunkowość. Seminarium doktorantów, (red.) D. Korenik, Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 211.
 9. Śladowski P., Panfil M., Skuteczne i sprawne dochodzenie należności na drodze prawnej, www.e-prawnik. pl/biznes/windykacja-naleznosci/przebieg- postepowania/artykuly/skuteczne-i-sprawne-dochodzenie-naleznosci-na-drodze-prawnej.html, data korzystania 04.05.2010.
 10. Wieczorkiewicz R., Coface nie spodziewa się zmniejszenia udziału trudnych należności, www.portalspozywczy.pl/.finanse/wiadomosci/coface-nie-spodziewa-sie-zmniejszenia-udzialu-trudnych-naleznosci,30325.html, data korzystania 2.05.2010.
 11. Wieczorkiewicz R., Lepiej zapobiegać niż leczyć, "Rynek Spożywczy", nr 11/2009, s. 28.
 12. Wieczorkiewicz R., Utrzymuje się wysoki popyt na usługi windykacyjne, www.portalspozywczy.pl/finanse/wiadomosci/utrzymuje-sie-wysoki-popyt-na-uslugi-windykacyjne,29265.html, data korzystania 2.05.2010.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu