BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sztaba Sławomir
Title
Kodeks Hummurabiego widziany oczami ekonomisty
Review after many a summer. The Code of Hummurabi trough the eyes of an economist
Source
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2013, nr 1, s. 97-117, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Teoria ekonomii, Źródła prawa, Regulacje prawne
Economic theory, Sources of law, Legal regulations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na Kodeks Hammurabiego można patrzeć z perspektywy wielu nauk. Na pewno jest on interesujący dla historyków i prawników. W niniejszym opracowaniu przedstawiam poglądy ekonomisty. Zaskakujące jest to, że ekonomiczna analiza tego tekstu prowadzi do bardzo aktualnych konstatacji.Pierwsze skojarzenie związane z Kodeksem Hammurabiego, wyniesione jeszcze ze szkoły, to: oko za oko, ząb za ząb. Przykład okrutnej kary. Wielkie było moje zdziwienie, gdy w księgarni sięgnąłem po kodeks, zajrzałem do środka i zobaczyłem, że są tam zdumiewająco nowoczesne regulacje prawne. Kupiłem, przeczytałem, zaspo- koiłem swą ciekawość i odłożyłem na półkę na kilka lat. (fragment tekstu)

What comes to mind when thinking about the Code of Hammurabi is the famous phrase: eye for an eye,tooth for a tooth. It is an example of cruel punishment. However the Code, a collection of royal sentence s which dates back to 19th century B.C., contains surprisingly modern regulations. First of all, the law was accessible to all. The Code had been inscribed in stone columns which were placed in temples. Modern courts of law try to block the publication of their sentences. This problem is solved with different efficiency depending of the country. Second, Hammurabi wanted his law to be permanent. He cursed his successors who would like to change his Code. In present day Poland the VAT law had been changed over 40 times in 2011 and 2012 alone. Third, the sentences in the Code were straightforward. This made faith in authorities and trust between people possible. Today,if one kills a man, one can be sentenced to life imprisonment or to probation. That situation destroys faith in justice.Fourth, the foundations of Hammurabi's law were values.He wanted to protect the vulnerable and to get rid of the bad. Present day law is not aimed at preserving values. It is just a law. This short review of Hammurabi's achievement from the perspective of modern law makes one miss the 4000 years old law.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bonicki M., Dziennik tysięcy ustaw, "Przetargi Publiczne" maj 2006, nr 5(6), http://www.reagan.org.pl/artykul/dziennik-tysiecy-ustaw
  2. Czarna księga cenzury PRL 1, Aneks, Londyn 1977, s. 35, 36.
  3. Historia matematyki, cz. IV, http://www.on-liner.pl/chack78.php
  4. http://www.stowarzyszeniekanonistow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 54:prawo-unii-europejskiej-a-wartoci-chrzecijaskie1&catid=13:nr-25&Itemid=23
  5. Jędrzejewska K., 40 zmian w VAT w pół roku, "Rzeczpospolita", http://www.rp.pl/artykul/ 6,5816 8 9-Zmiany-w-ustawach-i-rozporzadzeniach-o-VAT.html
  6. Kodeks Hammurabiego, przekład M. Stępień, Wydawnictwo Alfa, Warszawa 2000, s. 176.
  7. Publiczna dostępność orzeczeń sądowych, FOR, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2010, s. 9.
  8. Sokolewicz W., Państwo prawne - jego cechy i kryteria, Kancelaria Sejmu, Biuro Studiów i Ekspertyz, "Informacja" nr 63, Warszawa, sierpień 1992, s. 3.
Cited by
Show
ISSN
2082-0976
Language
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2013.1.4
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu