BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mamcarz Henryk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Certyfikaty dyskontowe i certyfikaty bonusowe jako instrumenty inwestowania kapitału
Discount Certificates and Bonus Certificates as Instruments of Capital Investment
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 611-624, tab., rys.
Keyword
Certyfikaty, Inwestycje kapitałowe, Rynek kapitałowy
Certificate, Capital investments, Capital market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ważnym segmentem rozwiniętych rynków kapitałowych jest rynek certyfikatów, emitowanych w powiązaniu z różnymi instrumentami bazowymi, w tym zwłaszcza akcjami. Wśród tych certyfikatów istotne miejsce zajmują certyfikaty dyskontowe i certyfikaty bonusowe. Są to instrumenty finansowe o dość złożonej konstrukcji i sposobie funkcjonowania. Głównym celem artykułu jest charakterystyka podstawowych elementów konstrukcji certyfikatów dyskontowych i bonusowych oraz identyfikacja szans zysku i ryzyka strat związanych z inwestowaniem w te instrumenty. Jest to analiza teoretyczna, poparta jednak przykładami empirycznymi notowań giełdowych wymienionych certyfikatów. (abstrakt oryginalny)

The market of discount and bonus certificates is an important part of developed capital markets. The underlying instruments for certificates are shares. As an instrument of investment, certificates have such an advantage that they make it possible for investors to obtain an attractive rate of return and, what is more, they offer a kind of security cushion in comparison to direct investment in shares. The basic ratios used to assess certificates are: in the case of discount certificates - discount, Cap, distance to Cap and maximum return, while in the case of bonus certificates - safety level, distance to safety level, bonus level and bonus return. These ratios are presented with the certificate's listings, which is helpful in making proper investment decisions. Decisions on investing capital are made on the basis of the forecast of changes in share prices in the period to maturity. The rate of return on investment in certificates is compared with the rate of return, which would be achieved in the case of direct investment in shares. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Jordan M., Zertifikate. Rendite kalkulierbar machen, Finanzbuch Verlag, München 2006, s. 13.
  2. Jordan M., Zertifikate. Rendite kalkulierbar machen, Finanzbuch Verlag, München 2006, s. 76.
  3. Serfling K., Pape U., Financial Engineering am Beispiel von Aktienanleihen, "Finanz Betrieb" 2000, nr 6, s. 388.
  4. Wiedemann A., Financial Engineering. Bewertung von Finanzinstrumenten, Bankakademie-Verlag, Frankfurt am Main 2007, s. 248 -249.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu