BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łukasik Gabriela (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Fundamentalne i rynkowe czynniki ustalania ceny emisyjnej akcji
Fundamental and Market Conditions of Setting up Share Issue Price
Source
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2010, vol. 44, nr 2, s. 639-648, rys.
Keyword
Akcje, Spółki akcyjne, Ceny akcji, Kapitał własny
Shares, Joint stock companies, Shares prices, Ownership capital
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ważnym elementem polityki podwyższania kapitału własnego w spółce akcyjnej, decydującym o powodzeniu emisji akcji jest właściwe ustalenie ceny emisyjnej, jej relacji do wartości nominalnej i rynkowej akcji, z uwzględnieniem interesów inwestorów i spółki jako podmiotu gospodarczego. Istotne jest uwzględnienie faktu, że o ostatecznej cenie emisyjnej decydują zarówno czynniki fundamentalne jak i rynkowe. Oceny inwestorów dokonywane są jednak w warunkach mniej lub bardziej efektywnego rynku, różnego dostępu do informacji rynkowej oraz różnego poziomu oczekiwanego i akceptowanego ryzyka. (abstrakt oryginalny)

The key problem determining the success of share issue is correct setting up of share issue price with reference to the share's nominal value and current market price and taking into consideration the expectations of actual and future investors as well as the interests of the entity itself. Various factors determining the final level of share issue price require us to ask a question about the possibilities of setting up the optimal price, the necessity to indicate the minimal price and the need to assess the maximal price. The factors determining the share issue price should be considered in two perspectives: 1. as fundamental factors relating to the economic position of the company; 2. as market factors related to the economic trend, preferences and expectations of investors and access to market information. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Karmańska A., Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej. Difin, Warszawa 2009.
  2. Plummer T., Psychologia rynków finansowych. U źródeł analizy technicznej. WIGPress, Warszawa 1995.
  3. Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Praca zbiorowa pod redakcją G. Łukasik. Akademia Ekonomiczna, Katowice 2007.
  4. Szyszka A., Zachowania inwestorów a teoria rynku kapitałowego, "Ekonomista" 2004, nr 3.
Cited by
Show
ISSN
0459-9586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu